Сарадња са родитељима – континуирано јачање међусобног поверења

Каталошки број програма: 174  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање сарадње школе и родитеља оснаживањем полазника за примену савремених облика сарадње и иницирање ефикасног и ефектног укључивања родитеља у образовно - васпитно рад

Упознавање са друштвеним контекстом савремене школе и његовим утицајем на сарадњу са родитељима; Стицање знања о принципима и облицима успешне сарадње; Сагледавање предности употребе радионица као савременог облика сарадње; Стицање знања и вештина за израду сценарија радионица; Упознавање са примерима из праксе успешних модела укључивања родитеља у образовно- васпитни рад школе

Полазник: схвата утицај друштвеног контекста на сарадњу школе и родитеља; зна облике и принципе успешне сарадње; схвата значај континуиране сарадње за развијање међусобног поверења; схвата своју улогу у иницирању укључивања родитеља у ОВ активности школе; уме да испита потребе родитеља које проистичу из најчешћих проблемских ситуација како би дефинисали теме радионица за родитеље; уме да креира сценарио радионица основу испитаних потреба; уме да реализује радионице; зна да осмисли и изради едукативне прилоге за родитеље; сарађују са колегама и осталим партнерима у реализацији у зависности од теме

  • 1. дан
    • Друштвени контекст сарадње школе и родитеља
    • Ефикасна и ефектна сарадња школе и родитеља
    • Савремени приступ и иновације у сарадњи школе и родитеља
    • Сценарио и прилози за радионице са родитељима - примери из праксе

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000,00 рсд. Спецификација цене:хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Марина Павловић, Наташа Турунташ 26 0
2 ОШ "Данило Зеленовић", Новосадска 1, Сириг Марина Павловић, Наташа Турунташ 16 4

Укупно учесника: 42 | Просечна оцена: 2