Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Каталошки број програма: 260  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Снежана Ристић Костов, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац

Снежана Ристић Костов, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац; Катарина Томић, Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац; Милијана Марјановић, Центар за социјални рад, Крушевац

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Превенција конфликата кроз унапређивање комуникације просветних радника са ученицима, њиховим родитељима, колегама и другим партнерима у образовно – васпитном раду учењем, разумевањем и развијањем стратегија за превазилажење стреса

Упознавање наставника са динамиком породичних односа и фазама кроз које породица пролази у свом развоју, ради бољег разумевања конфликтних ситуација у односима ученик-ученик, ученик-наставник, наставник-родитељ, наставник-наставник Упознавање са стресорима, категоријама и симптомима стреса и могућим последицама на здравље професионалца и на његове односе са другима Усвајање знања о међузависности мисли, емоција и понашања Усвајање и увежбавање асертивних техника Препознавање личних и усвајање нових стратегија за превладавање стреса

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводни део Утицај потешкоћа животног циклуса породице професионалаца на могуће конфликте; стрес, стресори Повезаност мисли, емоција и понашања – препознајем и контролишем своје дисфункционалне мисли Самопоуздано, уз уважавање другог. Стратегије за превладавање стреса Завршне активности и евалуација семинара; договор о даљој сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Смедерево Снежана Ристић Костов, Милијана Марјановић 25 3
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац Снежана Ристић Костов, Катарина Томић, Милијана Марјановић 13 3.92
3 Средња школа ''Свети Трифун'' Крушевачка 8-10, Александровац Снежана Ристић Костов, Милијана Марјановић 30 3.9
4 Средња школа ''Свети Трифун'', Крушевачка 8-10, Александровац Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 27 3.95
5 Центар за стручно усавршавање Крушевац Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 25 3.93
6 Балетска школа Нови Сад Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 24 3.84
7 Центар за стручно усавршавање Крушевац Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 17 3.94
8 Центар за стручно усавршавање Крушевац Снежана Ристић Костов, Милијана Марјановић 28 3.98

Укупно учесника: 189 | Просечна оцена: 3.81