Час по мери детета

Каталошки број програма: 276  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Веселинка Станковић, Дипломирани математичар, ОШ „Десанка Максимовић“; Валентина Вељковић Николић, дипломирани филолог за српски језик и књ, ОШ „Десанка Максимовић“, Ниш

Веселинка Станковић, Дипломирани математичар, ОШ „Десанка Максимовић“; Валентина Вељковић Николић, дипломирани филолог за српски језик и књ, ОШ „Десанка Максимовић“, Ниш

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Јачање компетенција наставника за: рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању; примену одговарајућих стилова, стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика; управљање одељењем

Оспособљавање учесника/ца за успешно планирање наставе кроз израду педагошког профила ученика. Представљање Гарднерове теорије вишеструких интелигенција и њена примена у пракси. Типови даровитих ученика и рад са њима. Подстицање учесника/ца на коришћење разноврсних стратегија и метода активног учења у реализацији наставе којима се мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета. Израда припреме за час који предвиђа различите активности које ангажују све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју. Примена знања стечених на семинару, креирање базе примера добре праксе.

Повећан сензибилитет наставника/ца за пружање адекватне подршке ученицима, већи број прилагођавања, индивидуализације и ИОП-а у наставном процесу. Осавремењивање наставе кроз промену улоге наставника/ца од предавача до фацилитатора. Повећани ефекти наставе, јер наставник/ца после нашег семинара, у ученику види субјекат, а не објекат наставе, а самим тим и повећање функционалног знања код ученика. Унапређивање наставе кроз размену искустава.Формирање базе примера добре праксе.

 • 1. дан
  • Представљање аутора и учесника
  • Законски оквир инклузивног образовања  
  • Педагошки профил
  • ПАУЗА
  • Гарднерова теорија вишеструких интелигенција
  • Пауза
  • Стратегије прилагођавања наставе
  • Пауза
  • Израда сценарија за час са видљивим прилагођавањима
  • Евалуација скупа

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара без ПДВ –а ( У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа, Кнеза Милоша ББ, 35230 Ћуприја Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 30 3.9
2 Машинска школа, Шумадијска 1 Ниш Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 21 3.92
3 Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб,Ниш Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 18 3.98

Укупно учесника: 69 | Просечна оцена: 3.93