Водич за васпитне изазове у школи

Каталошки број програма: 31  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак; Гордана Поповић-Божанић, Школски педагог, Економска школа Чачак

Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак; Гордана Поповић-Божанић, Школски педагог, Економска школа Чачак

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање учесника/ца за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника,ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности.

Унапређивање познавања и примене законске регулативе у области васпитног рада у школи. Разумевање фактора настанка проблема у прилагођавању и понашању ученика. Оспособљавање учесника/ца за примену инструмената, метода и техника у узради и реализацији планова појачаног васпитног рада, оперативног плана заштите и друштвено корисног рада. Развијање механизама евалуације, протективних фактора и одрживости позитивних промена код ученика.

Учесници/це примењују законску регулативу у области васпитног рада са ученицима. Учесници/це препознају факторе ризика у понашању ученика и планирају протективне технике. Учесници/це су оспосољени за примену инструмената, метода и техника у реализацији појачаног васпитног рада (ПВР), друштвено корисног рада (ДКР) и оперативног плана заштите(ОПЗ.) Учесници/це су ооспособљени за примену поступака евалуације и одрживости позитивних промена код ученика.

 • 1. дан
  • Уводно предавање
  • Законска регулатива у области васпитног рада у школи
  • ПАУЗА
  • Тешкоће прилагођавања и поремећаји понашања ученика у школи
  • ПАУЗА
  • Процедуре и поступци у васпитном раду са ученицима
  • ПАУЗА
  • Позитивне промене и одрживост

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000,00 рсд. Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Марија Вуловић, Гордана Поповић-Божанић 17 3.98
2 ОШ Десанка Максимовић, Ковин, Цара Лазара 197 Марија Вуловић, Гордана Поповић-Божанић 22 3.97
3 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Марија Вуловић, Гордана Поповић-Божанић 16 4
4 ЦСУ Лесковац, Лесковачког Одреда 6, Лесковац Марија Вуловић, Гордана Поповић-Божанић 19 4
5 ОШ „Јездимир Трипковић – Латвица, Дивљака, Ариље Марија Вуловић, Гордана Поповић-Божанић 30 3.98
6 ОШ "Академик Миленко Шушић", Пионирска 5, Гуча Марија Вуловић, Гордана Поповић-Божанић 29 3.92
7 ОШ "Аца Синадиновић", Лоћика Марија Вуловић, Гордана Поповић-Божанић 30 3.91
8 ЦСУ Чачак Марија Вуловић, Гордана Поповић-Божанић 26 3.99
9 Средња школа "Драгачево", Републике бб, Гуча Марија Вуловић, Гордана Поповић-Божанић 30 3.9

Укупно учесника: 219 | Просечна оцена: 3.96