Обука за наставу Грађанског васпитања

Каталошки број програма: 334  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак

Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак

изборни и факултативни предмети

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву.

Унапређивање знања наставника о циљевима, исходима и целовитости процеса учења у настави Грађанског васпитања. Оспособљавање наставника за развој ученичких компетенција за 21 век. Оснаживање наставничких компетенција за интерактивни приступ у реализацији наставе Грађанског васпитања

По завршетку обуке очекује се да ће наставници унапредити знања о целовитости процеса учења у настави Грађанског васпитања, да ће бити оснажени да развијају ученичке компетенције за 21 век, да ће примењивати проактивни приступ и методе у реализацији наставе Грађанског васпитања и да ће успешно планирати часове и примењивати технике самовредновања и вредновања.

  • 1. дан
    • Циљеви, исходи и учење у настави Грађанског васпитања
    • Улоге и компетенције наставника и ученика
    • Карактеристике квалитетне наставе Грађанског васпитања и интерактивне методе и технике
    • Планирање часа Грађанског васпитања,израда припреме за час и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000 рсд . Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 30 4
2 Регионални центар Ужице, Немањина 52 Марија Вуловић 19 3.99
3 ЦСУ Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 17 3.97
4 ЦСУ Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 22 3.99
5 ЦСУ Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 25 4
6 ЦСУ Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 22 4
7 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 24 3.95
8 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 18 3.99
9 ЦСУ Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић 18 4
10 ЦСУ Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 20 4

Укупно учесника: 215 | Просечна оцена: 3.99