Паметни телефон - наставно средство савременог наставника

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 380  

Да

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик , ОШ „Чегар“ Ниш; Марјан Миланов, дипл. филолог за енглески језик и књижев, ОШ „Добринка Богдановић“, СШ “Вук Караџић"

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик , ОШ „Чегар“ Ниш; Марјан Миланов, дипл. филолог за енглески језик и књижев, ОШ „Добринка Богдановић“, СШ “Вук Караџић"

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање дигиталних компетенција полазника и њихово мотивисање за ефикасно, креативно и безбедно коришћење мобилних апликација и веб алата за учење са циљем осавремењивања и унапређивања процеса наставе и учења

-Оспособљавање полазника за самосталан и сараднички рад у онлајн окружењу, помоћу Гугл диска, Гугл едукативних апликација и одабраних мобилних апликација и веб алата за учење; -Оспособљавање полазника за креирање и коришћење онлајн тестова и квизова за праћење и вредновање постигнућа и рада ученика; -Оспособљавање полазника за прављење интерактивних наставних материјала ; -Упознавање полазника са могућностима коришћења проширене стварности

Полазници обуке ће бити оспособљени да : -користе Гугл сервис у облаку и да сарађују на заједничком, дељеном документу/презентацији -употребљавају мобилне апликације и веб алате у наставном процесу, да тиме креативније приступе прављењу нових и обогаћивању постојећих наставних садржаја; -понуде ученицима диференцирану наставу, активно и интерактивно учење у учионици, али и ван ње.

 • 1. недеља
  • 1.1 Ефикасна примена ИКТ у настави: е-настава и м-настава
  • 1.2 Сервис у облаку и рад у сарадничком окружењу Гугл Докумената
  • 1.3 Гугл презентација и сарадничко окружење
  • 1.4 Синхронизација - диктирање и скенирање
  • 2.1 Алати за формативно оцењивање кроз тестове и квизове
 • 2. недеља
  • 3.1 Алати за израду видео клипова и краћих презентација
  • 3.2 Алати за израду интерактивних видео материјала и лекција
  • 4.1 HALO AR - мобилна апликација за проширену стварност
  • 5.1 Етика и безбедност на интернету
  • 6.1 Завршна разматрања

45

недеља: 2
бодова: 16

Укупна цена са свим трошковима је 1.900,00 без ПДВа