Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21.века

Каталошки број програма: 396  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик , ОШ „Чегар“ Ниш; Марјан Миланов, дипл. филолог за енглески језик и књижев, ОШ „Добринка Богдановић“, СШ “Вук Караџић"

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик , ОШ „Чегар“ Ниш; Марјан Миланов, дипл. филолог за енглески језик и књижев, ОШ „Добринка Богдановић“, СШ “Вук Караџић"

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање компетенција наставника за коришћење едукативних и услужних мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења, као и за употребу паметних телефона и таблета као наставног средства.

● Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења мобилних апликација у наставном процесу и значају примене ИКТ-а у настави. ● Оспособљавање наставника за употребу паметних телефона/таблета и мобилних апликација у процесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе. ● Мотивисање наставника да употребом мобилних апликација развијају иновативне методе наставе, да тиме мотивишу ученике на већу укљученост и ангажовање у процесу наставе и учења, да прате трендове у овој области, да самостално истражују и напредују.

Учесници обуке ће бити оспособљени да користе мобилне апликације у процесу припреме и реализације наставе, упућени да сами даље истражују ову област и мотивисани да иновативније приступе креирању нових и обогаћивању постојећих наставних садржаја, померајући фокус ка ученику. Користећи наставна средства која су изузетно блиска данашњој генерацији ученика, учење ће учинити занимљивијим и интерактивним. Имаће могућност боље комуникације и сарадње са и колегама.

 • 1. дан
  • Тема 1: МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН У УЧИОНИЦИ – ЗА И ПРОТИВ
  • Тема 2: ТЕХНОЛОГИЈА У УЧИОНИЦИ
  • Тема 3: САМР модел - пут до дигиталне трансформације
  • Пауза
  • Тема 4: АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПОМОЋ У ПРИПРЕМИ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ
  • Пауза
  • Тема 5: АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПРАВЉЕЊЕ КВИЗОВА, ТЕСТОВА И АНКЕТА
  • Пауза
  • Тема 6: ПРОШИРЕНА И ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ У НАСТАВИ
  • Тема 7: ДРУГЕ АПЛИКАЦИЈЕ КОЈЕ МОГУ КОРИСТИТИ НАСТАВНИКУ
  • Тема 8: ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА

30

дана: 1
бодова: 8

Једнодневни семинар: 1.400,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OŠ,,Milena Pavlović Barili" Romana Rolana 67, Višnjička banja, Beograd Ана Живковић, Марјан Миланов 29 3.93
2 ОШ "Вожд Карађорђе", Видоја Смилевског 8 , Лесковац Ана Живковић, Марјан Миланов 25 3.95

Укупно учесника: 54 | Просечна оцена: 3.94