Школа будућности-Microsoft програмима до савремене наставе

Каталошки број програма: 399  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Јасмина Марковић, дипломирани професор педагогије, ОШ „Јован Јовановић Змај“Алексиначки Рудник; Марија Петровић, дипломирани филолог за српски језик и књ, ОШ „ Јован Јовановић Змај“ Алексиначки Рудник; Сузана Ристић, професор историје, ОШ „ Јован Јовановић Змај“ Алексиначки Рудник

Јасмина Марковић, дипломирани професор педагогије, ОШ „Јован Јовановић Змај“Алексиначки Рудник; Марија Петровић, дипломирани филолог за српски језик и књ, ОШ „ Јован Јовановић Змај“ Алексиначки Рудник; Сузана Ристић, професор историје, ОШ „ Јован Јовановић Змај“ Алексиначки Рудник

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за уже стручну област;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење компетенција наставника за примену савремених информационо комуникационих технологија у настави; Оснаживање наставника за употребу иновативних комуникација у сврху унапређивања квалитета наставе

Информисање наставника о новим трендовима и о примени одговарајућих и доступних технологија у образовању; Практично оспособљавање наставника за припрему и израду електронских мултимедијалних наставних материјала по савременим стандардима; Практично оспособљавање наставника за сараднички рад на електронским наставним материјалима; Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности нових образовних технологија

Исходи обуке су: -развијање способности поуздане и критичке употребе информационе технологије -развијање логичког и критичког мишљења при решавању проблема -информисаност о новим трендовима у настави -користе Socrative за израду квизова и тестова -умеју да примене сервис „у облаку“ -унају да подесе радно окружење програма за израду слајд–презентације -савладају рад у следећим Мicrosoft програмима: Изокренута учионица, Socrative, Sway, Office 365 и Power Point -користе Изокренуту учионицу као замену за традиционални начин презеновања градива -користе Sway за израду школског часописа

 • 1. дан
  • Тема1-Увод
  • Пауза
  • Тема 2-Power Point
  • Пауза
  • Тема 3-Изокренута учионица
  • Тема 4-Евалуација-први дан
 • 2. дан
  • TEMA1- Sway-програм који олакшава креирање и дељење интерактивних извештаја, презентација
  • Пауза
  • Тема 2-Socrative
  • пауза
  • TEMA 3 - Office 365
  • Тема 4-Задавање домаћег задатка
  • Тема 5-Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

По учеснику: 2.600,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)