Да нам школа буде сигурна

Каталошки број програма: 40  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Јелена Бошковић, Дипломирани педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, Професор педагогије и психологије, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега

Јелена Бошковић, Дипломирани педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, Професор педагогије и психологије, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

- Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих интересних група за проблем насиља - Унапређење знања и вештина за препознавање и поступање у ситуацијама насиља као и креирања стимулативног окружења

- Унапређивање знања о проблему вршњачког насиља ( форме, узроци, починилац- жртва, последице, законски оквир) - Оспособљавање наставника за препознавање насиља, злостављања и занемаривања - Развијање вештина за спровођење процедура и поступака за заштиту ученика од насиља - Упознавање наставника о превентивној улози школских правила и позитивне климе унутар школског окружења. - Обучавање наставника за планирање и реализацију превентивних активности (наставних/ваннаставних) у спречавању насиља, злостављања и занемаривања - Оспособљавање наставника за коришћење филма као наставног средства у превенцији насиља, злостављања и занемаривања

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити у стању да: - сагледају проблематику вршњачког насиља - препознају и идентификују могуће насилнике, жртве и ризично понашање - примене интервентне и превентивне активности -ефикасно одговоре на различите облике и нивое насиља -креирају безбедну средину за учење, рад и развој - користе филм као наставно средство у превенцији насиља

 • 1. дан
  • Уводно обраћање
  • ФИЛМ „ МЕКУШАЦ“
  • РЕФЛЕКСИЈА НА ФИЛМ„ МЕКУШАЦ“
  • ФЕНОМЕН НАСИЉА
  • Пауза
  • ЛИЧНО ИСКУСТВО
  • ЗАКОНСКИ ОКВИР
  • Пауза
  • РАДИОНИЦА- ПОГРЕШАН КОРАК
  • ЗАДАЦИ У ШКОЛИ
  • Пауза
  • РЕФЛЕКСИЈА НА ФИЛМ "НЕ ГАЗИТЕ ТУЂЕ СНОВЕ"
  • 10.Тема: ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
  • КРЕИРАЊЕ СЦЕНАРИЈА ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
  • ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 СШ "Никола Тесла", Кнеза Милоша 13, Бољевац Јелена Бошковић, Кристина Томић 29 3.97
2 ОШ "Душко Радовић", Булевар Зорана Ђинђића 112 Нови Београд Јелена Бошковић, Кристина Томић 26 3.99
3 Правно биротехничка школа "Димитрије Давидовић", Тошин бунар 17 Земун Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.97
4 ОШ "Бранко Радичевић", Боре Станковића 40 Владичин Хан Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.98
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Ужице Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.84
6 ОШ "Доситеј Обрадовић", Вражогрнац бб Вражогрнац Јелена Бошковић, Кристина Томић 22 3.92
7 ОШ Миливоје Боровић Мачкат Јелена Бошковић, Кристина Томић 28 3.96

Укупно учесника: 195 | Просечна оцена: 3.95