еМатематика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 406  

Да

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Јелена Кенић, Дипломирани математичар, ОШ “Др Драгиша Мишовић”, Чачак; Аница Тричковић, , ОШ “Топлички хероји”, Житорађа

Јелена Кенић, Дипломирани математичар, ОШ “Др Драгиша Мишовић”, Чачак; Аница Тричковић, , ОШ “Топлички хероји”, Житорађа

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставникa за планирање и реализацију наставе математике и израду интерактивног наставног материјала уз употребу ИКТ алата.

-Савладавање основних могућности за рад у апликацији OneNote -Развијање вештина за рад са графичком таблом и апликацијама, као и онлајн алатима за геометрију -Оспособљавање наставника за израду и примену тестова у сврху формативног оцењивања и тумачење њихових резултата и статистике -Усвајање креативнијег и флексибилнијег приступа подучавања у настави математике уз помоћ ИКТ алата

По завршетку обуке очекује се: - да су наставници оспособљени да користе могућности апликације OneNote; - да наставници користе графичку таблу, апликације за рад са њом и онлајн алате за геометрију; - да наставници знају да израђују и примењују тестове у сврху оцењивања и тумачења њихових резултата - да су ИКТ компетенције наставника на већем нивоу

 • 1. недеља
  • ОneNote и могућности које пружа
 • 2. недеља
  • Графичке табле и апликације за геометрију
 • 3. недеља
  • Формативно оцењивање и израда тестова
 • 4. недеља
  • Занимљива математика
 • 5. недеља
  • Завршни рад

45

недеља: 5
бодова: 40

Укупна цена по учеснику са свим трошковима 4300,00 (без ПДВ-а)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јелена Кенић, Аница Тричковић 22 3.99
2 Јелена Кенић, Аница Тричковић 28 3.95
3 Јелена Кенић, Аница Тричковић 18 3.96
4 Јелена Кенић, Аница Тричковић 9 3.9
5 Јелена Кенић, Аница Тричковић 4 3.98

Укупно учесника: 81 | Просечна оцена: 3.96