Математичка литература као фактор унапређивања наставе математике

Каталошки број програма: 419  

Не

Maтематички клуб "Диофант", 14000 Ваљево, Поп Лукина 38, diofant2020@gmail.com, 0652912200, 014291220 , 014221622

Војислав Андрић, diofant2020@gmail.com, 014291220, 0652912200, 014221622

Вељко Ћировић, , Ваљевска гимназија; Маријана Стефановић, дипломирани математичар, Ваљевска гимназија; Војислав Андрић, доктор методике математике, Подружница математичара Ваљево; Ђорђе Голубовић, дипломирани математичар, Tринаеста београдска гимназија

Вељко Ћировић, , Ваљевска гимназија; Маријана Стефановић, дипломирани математичар, Ваљевска гимназија; Иванка Томић, дипломирани математичар, Ваљевска гимназија; Александра Милошевић, дипломирани математичар, ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад; Војислав Андрић, доктор методике математике, Подружница математичара Ваљево; Сандра Андрић, дипломирани математичар, Математичка гимназија Београд; Ђорђе Голубовић, дипломирани математичар, Tринаеста београдска гимназија

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Усавршавање учитеља и наставника математике у основним и средњим школама у сфери: * унапређивања стручних знања наставника * унапређивања методичких компетенција наставника * унапређивања дидактичких вештина наставника

Оспособљавање учитеља и наставника математике у основним школама и професора математике у средњим школама за реализацију: * редовне наставе математике * додатне наставе математике * допунске наставе математике * слободних математичких активности * популаризацију математике * свих облика наставе коришћењем савремених електронских технологија.

* Унапређивање стручних знања и умења, методичких компетенција и дидактичких вештина наставника; * Примена стечених знања, умења, методичких компетенција и вештина у настави математике

 • 1. дан
  • 1) Како користити уџбеник математике?
  • 2) Допунска математичка литература у настави математике
  • 3) Методичка литература и њена улога у настави математике
  • 4) Коришћење интернет литературе у настави математике
  • 5) Дискусија
  • 6) Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

3.600 динара по учеснику. У цену су урачунати: * трошкови предавача (хонорари у бруто износу, исхрана, смештај и путни трошкови) * израда и штампање материјала за наставнике * трошкови освежења наставника * трошкови закупа простора За разне групације учесника предвиђен је и попуст од 10-30%, као и посебан попуст за школе које свој простор бесплатно уступе за организацију обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад - Основна школа "Жарко Зрењанин", Булевар Деспота Стефана 8 Иванка Томић, Војислав Андрић 28 3.97

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.97