Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Каталошки број програма: 444  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, Педагошки факултет уУжицу,Универзитет у Крагујевцу; Mиленко Кундачина, Доктор педагошких наука, ---

Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, Педагошки факултет уУжицу,Универзитет у Крагујевцу; Mиленко Кундачина, Доктор педагошких наука, ---

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Проширивање знања о акционом истраживању и оспособљавање наставника и васпитача за његову примену у процесу самовредновања рада школе/установе и свога рада.

Упознавање са начинима примене акционог истраживања у раду школе/предшколске установе и раду наставника и васпитача. Развијање компетенција наставника и васпитача за реализацију акционог истраживања и имплементацију резултата за унапређивање васпитно-образовног рада и квалитета рада установе. Примена резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе/установе и рада наставника и у изради акционих планова унапређења установе.

Учесници разумеју сврху и циљ примене акционог истраживања. Ојачане компетенције за примену акционих истраживања у раду установе, за израду акционих планова на основу резултата самовредновања.

 • 1. дан
  • Појам, врсте, особине, акционог истраживања
  • Пауза
  • Самовредновање рада школе/предшколске установе
  • Пауза
  • Примена акционог истраживања у самовредновању рада школе/установе
  • Пауза
  • Израда акционог плана
  • Анализа и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 СТШ "Миленко Брзак Уча" Вука Караџића 70, Рума Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 20 3.81

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.81