Интегрисана амбијентална настава

Каталошки број програма: 452  

Не

Универзитет у Београду, Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд, dekanat@gef.bg.ac.rs, 0112637421, ,

Слађана Анђелковић, slandjelkovic@gmail.com, 0113391412, 0638884746,

Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду

Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Маја Врачар, дипломирани педагог-мастер, Зуботехничка школа, Звездара, Београд; Данијела Рашић, дипломирани професор разредне наставе, ОШ „Јован Курсула„, Варварин; Данијела Мишковић, дипломирани наставник разредне наставе, ОШ „Јован Курсула„, Варварин

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ програма је унапређивање компетенција наставника за планирање, реализацију и евалуацију интегрисане амбијенталне наставе.

Упознавање наставника са теоријском основом, практичним искуствима, врстама, принципима и стратегијама интегрисане амб. наставе. Сензибилизација наставника за препознавање педагошких потенцијала амбијената ван учионице у циљу стварања наставних ситуација и реализације наставних активности. Обука наставника за разумевање и подстицање учења откривањем, истраживањем и стварањем у непосредној животној стварности. Креирање истраживачких, диференцираних и индивидуализираних задатака за ученике. Подстицање тимског рада наставника и примену интердисциплинарног тематског планирања у амбијенталној настави. Развијање компетенција наставника за сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима као партнерима у реализацији наставних активности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Увод у програм семинара и анализа праксе наставника Зашто амбијентална настава? Ваншколски амбијенти у функцији учења и поучавања – интегрисани приступ; Фазе амбијенталне наставе и креирање истраживачких задатака. Организација интегрисане амбијенталне наставе и методички сценарио Спајање интегрисане амбијент. наставе са наставом у учионици, презентација и евалуација амбијент. наставе. Евалуација семинара. Осврт на активности и обједињавање урађеног.

30

дана: 1
бодова: 8

1,500.00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Краљ Петар I Ослободилац", Руски пут, Корбевац Слађана Анђелковић, Маја Врачар 29 3.92
2 ОШ "Дуле Караклајић". Лазаревац Слађана Анђелковић, Маја Врачар 30 3.99
3 Географски факултет у Београду, Студентски трг 3/3 Слађана Анђелковић, Маја Врачар 16 3.97
4 ОШ "Рудовци", Рудовци Слађана Анђелковић, Маја Врачар 24 4
5 OШ "Бранко Радичевић, Рудничка 12, Голубац Слађана Анђелковић, Маја Врачар 30 3.9
6 Нови Карловци; Главна 31; ОШ "Слободан Бајић Паја" Слађана Анђелковић, Маја Врачар 26 3.97

Укупно учесника: 155 | Просечна оцена: 3.96