Како лако до квалитетног учења

Каталошки број програма: 463  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац; Бранислав Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити компетенције просветних радника за планирање и праћење резултата учења како би се побољшао квалитет процеса учења.

Упознавање наставника са приступом усмереним на учење којим се олакшава процес учења и поправљају резултати учења. Оснаживање наставника за планирање процеса учења, кроз дефинисање циљева и исхода учења и избора одговарајућих активности учења. Подршка наставницима у праћењу и вредновању резултата учења ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Отварање и добродошлица 2. Приступ усмерен на учење ученика и његов утицај на квалитет учења (90 +15 мин пауза) 3. Планирање и праћење учења ученика (150 + 30 мин пауза) 4. Израда припреме/сценарија за час (120 + 15 мин пауза) 5. Затварање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац,Балканска 63/V Светлана Алексић, Снежана Рајковић 22 3.93
2 Средња школа Брус, Братиславе Петровић 69 Светлана Алексић, Јелица Димић 18 3.85
3 Средња школа Брус, Братиславе Петровић 37 Светлана Алексић, Јелица Димић 19 3.91
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5 Снежана Рајковић, Јелица Димић, Бранислав Рајковић 30 3.96
5 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/5 Снежана Рајковић, Јелица Димић, Бранислав Рајковић 30 3.97
6 ОШ ''Ђура Јакшић'' Сумраковац, Бољевац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 23 3.97

Укупно учесника: 142 | Просечна оцена: 3.93