Активан на часу, функционалан у животу

Каталошки број програма: 464  

Не

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац'', Крагујевац; Данијела Младеновић, Дипломирани педагог, Основна школа „Драгиша Луковић Шпанац“, Крагујевац; Снежана Милошевић, Професор разредне наставе, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“, Крагујевац; Снежана Илић, Проф. Технике и технологије, ОШ "Мирко Јовановић", Крагујевац

Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац'', Крагујевац; Данијела Младеновић, Дипломирани педагог, Основна школа „Драгиша Луковић Шпанац“, Крагујевац; Снежана Милошевић, Професор разредне наставе, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“, Крагујевац; Снежана Илић, Проф. Технике и технологије, ОШ "Мирко Јовановић", Крагујевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за примену савремених наставних метода и техника у наставним и ваннаставним активностима и јачање компетенција наставника да код ученика подстичу критичко и алгоритамско мишљење и развијају функционално знање.

- Упознавање учесника са врстама учења и наставним методама и техникама - Приближавање значаја мотивације код ученика за учење - Оснаживање наставника за подстицање функционалног учења ученика кроз примену савремених метода, асоцијативних техника и алгоритамског размишљања - Упознавање учесника са примерима из праксе о примени савремених метода и техника у наставним и ваннаставним активностима - Упознавање и оснавиживање наставника за примену ИКТ у настави коришћењем едукативних web алата - Подстицање учесника да код ученика развијају способност повезивања садржаја из свих наставних области и примену знања и вештина у савакодневном животу.

Учесници разликују врсте учења и повезују са педагошким ситуацијама - Учесници примењују адекватне наставне методе у складу са циљевима и исходима наставне теме/јединице - Учесници увиђају значај примене савремених метода за подстицање функционалног знања ученика - Учесници ће бити упознати са значајем примене савремених метода за целокупан развој личности ученика.

 • 1. дан
  • Упознајмо се!
  • Учити је забавно и лако ако знамо како
  • Пауза
  • Истраживањем до функционалног знања
  • Пауза
  • Корак по корак до циља
  • Пауза
  • Преко стрипа до знања, коришћењем online алата
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику је 800,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати путнии трошкови релизатора семинара, порези и доприноси и организациони трошкови Центра.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Милоје Симовић", Стевана Синђелића 74, Крагујевац Весна Анђелковић, Данијела Младеновић, Снежана Милошевић, Снежана Илић 24 3.98
2 ОШ "Свети Сава", Топоница бб, Кнић Весна Анђелковић, Данијела Младеновић, Снежана Милошевић, Снежана Илић 15 3.98
3 ОШ "Мирко Јовановић", Незнаног јунака 8, Крагујевац Весна Анђелковић, Данијела Младеновић, Снежана Милошевић, Снежана Илић 29 3.99
4 ОШ "Јездимир Трипковић", Дивљака бб, Латвица, Ариље Весна Анђелковић, Данијела Младеновић, Снежана Милошевић, Снежана Илић 30 3.96
5 ОШ "Дражевац", Дражевачка 146, Дражевац, Обреновац Весна Анђелковић, Данијела Младеновић, Снежана Милошевић, Снежана Илић 29 3.98

Укупно учесника: 127 | Просечна оцена: 3.98