Гугл апликације за образовање - алати за комуникацију и наставу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 492  

Да

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37, 21000 Нови Сад, cnti.kontakt@gmail.com, 021442352, 021444024 , 021442352

Слободан Попов, ns.popov@gmail.com, 021444024, 0637274043, 021442352

Јован Сандић, мастер, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад; Биљана Делић, , СШ „Светозар Милетић“; Сања Јовановић, Дипломирани економиста, Средња школа „Светозар Милетић“, Нови Сад

Јован Сандић, мастер, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад; Јованка Шегрт, Доктор наука, Гимназија ,,Исидора Секулић``; Мирјана Тунгуз, , Основна школа "Жарко Зрењанин", Нови Сад; Биљана Делић, , СШ „Светозар Милетић“; Сања Јовановић, Дипломирани економиста, Средња школа „Светозар Милетић“, Нови Сад; Јелена Тодоровић, , Основна школа “Жарко Зрењанин”, Нови Сад

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ је да се настава унапреди и приближи ученику као појединцу као и да се наставници оспособе да ефикасно користе ИКТ у образовању

Упознавање са Гугл апликацијама за образовање. Оспособљавање наставника и стручних сарадника за коришћење услуга и сервиса Гугла. Рад на Гугл диску. Гугл документи, табеле, упитници, презентације, сајт. Алати за комуникацију, имејл, календар, мит. Имплементација Гугл апликација за образовање у наставни процес (Гугл учионица).

По завршетку обуке полазници ће бити оспособљени да користе сервисе и потребне апликације из Гугл апликација за образовање. Полазници ће бити у стању да - користе комуникационе алате (имејл, мит, календар). - користе апликацију Гугл диск и манипулишу ресурсима на диску (креирање, измена, именовање, копирање, премештање, брисање, дељење са сарадницима). - креирају и уређују Гугл докуменат, Гугл табелу, Гугл презентацију, Гугл упитник и Гугл сајт. - креирају и управљају Гугл учионицом и њеним ресурсима (подешавања учионице, додавање ученика, материјали са наставним ресурсима, задаци са и без тестова, питања) као и да управљају процесима у Гугл учионици (комуникација, повратне информације, евалуација активности ученика)

 • 1. недеља
  • Електронска пошта и календар
 • 2. недеља
  • Гугл диск – документи и табеле
 • 3. недеља
  • Гугл диск – упитници и презентације
 • 4. недеља
  • Гугл учионица
 • 5. недеља
  • Гугл сајт
  • Завршни сусрет - Онлајн (Гугл мит)

90

недеља: 5
бодова: 35

Цена реализације семинара je 3000 динара по полазнику и у цену су урачунати хонорари предавача, семинарски материјали, трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, уверења за полазнике.