Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Каталошки број програма: 546  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Душан Ранђеловић, Доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К; Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу

Душан Ранђеловић, Доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К; Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу; Кристина Ранђеловић, мастер психолог, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К; Анита Спасић, Дипломирани педагог, Гимназија ''9.мај'' Ниш; Кристина Зорић, Мастер психолог, Медицинска школа у Чачку

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање професионалних знања и вештина за иновативно организовање наставног процеса уз примену принципа индивидуализације наставе сходно стиловима учења ученика

Усвајање актуелних психолошко-дидактичких и практичних препорука о индивидуализацији наставе као правовременом педагошком корективу у настави данас Схватање значајa, смисла и могућности имплементације сазнања о когнитивним стиловима и стиловима учења у наставној пракси Увежбавање у идентификовању преферираних стилова учења ученика, избору наставне грађе, модела и диференцијације ученика према преферираним стиловима учења Обука учесника у организацији препаративне, оперативне и верификативне фазе индивидуализованог наставног часа у складу са стилом учења ученика Посредно утицати на ученичко лично задовољство квалитетнијим наставним радом, што може водити повољнијој психолошкој клими у читавој школи.

Учесници ће обогатитити своја знања и вештине организовања новим открићима о индивидуализованој настави и учењу Оспособиће се да препознају, процене и уваже разлике међу ученицима (у способностима, предзнањима, стиловима учења), те да наставу прилагоде индивидуaлним стиловима учења ученика. Очекује се да учесници оспособе да често и ефикасно примењују неформални стил поучавања (рад у малим групама, ученичка самоконтрола, задаци на више нивоа тежине, дискусије резултата...) Учесници ће примењујући индивидуализовану наставу сходо стиловима учења ученика моћи да утичу на подстицање ученичке унутрашње мотивације за учење у настави и постизању бољих резулта у исходима учења

 • 1. дан
  • Представљање учесника и израда улазног теста
  • Психолошке и дидактичке основе индивидуализацие наставе
  • Пауза
  • Стварање подстицајног окружења за учење
  • Пауза
  • Савремена схватања способности и системи развијања стваралаштва као теоријски приступ у проучавању к
  • Пауза
  • Стилови учења/когнитивни стилови/стратегије учења
 • 2. дан
  • Моделирање учења у настави
  • Стилови учења и различити модели стилова учења
  • Пауза
  • Израда групних сценарија за час
  • Пауза
  • Презентација скица и израда излазног теста

30

дана: 2
бодова: 15

2.600,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Анта Богићевић", ул.Јанка Веселиновића 6 Лозница Душан Ранђеловић, Кристина Ранђеловић 29 3.94
2 Средња школа Брус, Братиславе Петровић 57, Брус Душан Ранђеловић, Анита Спасић 30 3.86

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.9