Интегративна настава у области математике и ликовне културе

Каталошки број програма: 548  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30, csusombor@gmail.com, 025410222

Милан Стакић, csusombor@gmail.com, 025410222, 062272777

Бјанка Цветковић рођ. Дамјановић, мастер, ОШ “Доситеј Обрадовић”, Сомбор; Милица Војводић Савић, Доктор наука, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду; Саша Саулић, мастер, ОШ ,,Доситеј Обрадовић’’ Сомбор

Бјанка Цветковић рођ. Дамјановић, мастер, ОШ “Доситеј Обрадовић”, Сомбор; Милица Војводић Савић, Доктор наука, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду; Саша Саулић, мастер, ОШ ,,Доситеј Обрадовић’’ Сомбор; Дејан Ђорђић, доктор наука - педагошке науке, Педагошки факултет у Сомбору

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање са могућностима организације и реализације интегративне наставе, у области математике и ликовне културе у основним школама и унапређење методичких компетенција запослених у образовању у области математике, ликовног васпитања и образовања.

Оспособљавање запослених у образовању за: - самостално или тимско планирање активности у којима су интегрисани саджаји наставе математике и ликовне културе - примену поступака који код деце/ученика развијају и подстичу индивидуалне способности и креативне потенцијале, дивергентно мишљење, критичко и аналитичко мишљење, стваралачку личност и самосталност ученика. - повећање интересовања ученика за СТЕМ. - рефлексивну праксу – евалуацију, самоевалуацију и унапређење васпитно-образовног рада у складу са наставом оријентисаном ка исходима.

Учесници обуке ће бити оспособљени да: самостално или тимски планирају активности с фокусом на интегративну наставу. самостално интегришу садржаје предмета примењују поступке који код деце/ученика развијају и подстичу индивидуалне способности и креативне потенцијале, чулне осетљивости, дивергентно мишљење, критичко и аналитичко мишљење, стваралачку личност и самосталност ученика. врше евалуацију, самоевалуацију и унапређење васпитно-образовног рада у складу са специфичностима области ликовне културе и математике.

 • 1. дан
  • Савремена настава, теоријске основе и дидактичко - методички аспекти
  • Настава оријентисана на деловање: интегративно учење
  • Организација интегративне наставе: повезивање математике и ликовне културе у основној школи
  • Интегрисање садржаја предмета математике и ликовне културе - практичан рад
  • Примена стечених знања и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000,00 динара, односно 60.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30 Сомбор Бјанка Цветковић рођ. Дамјановић, Саша Саулић 21 3.98

Укупно учесника: 21 | Просечна оцена: 3.98