Онлајн кроз наставу и учење

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 650  

Да

Школски центар за савремено образовање, Пожешка 60, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838

Ивана Томовић, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865

Иван Миловановић, Специјалиста методике наставе пид, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан; Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево

Иван Миловановић, Специјалиста методике наставе пид, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан; Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Осавремењавање процеса наставе и учења кроз унапређивање дигиталних компетенција наставника у основној школи путем оспособљавања наставника за коришћење и самостално креирање онлајн дигиталних наставних ресурса.

Разумевање значаја и могућности коришћења материјала за наставу и учење у онлајн окружењу; Унапређивање вештине критичког процењивања релевантости и примењивости дигиталних ресурса; Оспособљавање наставника за коришћење дигиталних наставних материјала и алата ради подстицања партиципације ученика у процесу наставе и учења уз уважавање различитих интересовања и способности ученика, стимулисања виших когнитивних процеса и развијања креативности; Подстицање и оспособљавање наставника за креирање дигиталних садржаја, њихово прилагођавање уз поштовање ауторских права и примену у хибридној и онлајн настави; Размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз представљање креираних електронских материјала за учење у онлајн окружењу.

Учесници семинара ће: - разумети значај и бити мотивисани за коришћење онлајн извора знања и е-материјала у процесу наставе и учења, - знати да пронађу дигиталне наставне материјале и критички процене њихову релевантност и примењивост у процесу наставе и учења у онлајн окружењу, - умети да користе већ креиране интерактивне дигиталне наставне материјале или их самостално креирају користећи различите алате у циљу подстицања партиципације ученика, стимулисања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности, - разумети значај поштовања ауторска права, - користити онлајн ресурсе за планирање и реализацију хибридне наставе, - бити мотивисани да размењују професионална искуства и онлајн ресурсе за наставу и учење.

 • 1. недеља
  • Увод у онлајн и хибридно учење
  • Дигитални материјали у настави и учењу 1
  • Дигитални материјали у настави и учењу 2
 • 2. недеља
  • Онлајн материјали у настави и учењу
  • Креирање дигиталних материјала за учење
  • Сумирање и евалуација

45

недеља: 2
бодова: 16

2000 динара по учеснику за групу од 45 полазника (хонорари реализатора, порези, административни трошкови, радни и потрошни материјал). Путни и трошкови смештаја реализатора, обезбеђивање простора, храна и освежење за учеснике семинара нису урачунати у цену.