Организован и ефикасан наставник у хибридном моделу наставе

Каталошки број програма: 652  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Биљана Ускоковић Брковић, Дипломирани биолог, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Љиљана Иванковић, Професор технике и информатике, ОШ “Милица Павловић“ Чачак

Биљана Ускоковић Брковић, Дипломирани биолог, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Љиљана Иванковић, Професор технике и информатике, ОШ “Милица Павловић“ Чачак

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција наставника за успешно планирање и реализацију хибридне наставе.

Упознавање учесника са хибридним моделом наставе - опште смернице. Процена удела онлајн и непосредне наставе у односу на очекиване исходе, специфичност ученика, наставни предмет, методологију рада и доступност ресурса. Усклађивање приступа онлајн и непосредној настави израдом акционог плана. Унапређивање знања и развијање вештина наставника кроз упознавање различитих модела хибридне наставе (модели ротација: изокренута учионица, лабораторијске станице; флексибилан модел за пројектне и слободне активности). Подршка наставнику у циљу употребе различитих алата, креирање сопственог наставног материјала и базе са ресурсима који су подложни изменама. Креирање садржаја и могућности које пружа Мудл (енг. Moodle) платформа.

Наставник препознаје важност и потребу за мењањем начина образовања. Вреднује значај одрживости савременог модела хибридне наставе. Препознаје и повезује позитивне стране непосредног рада у школи и онлајн наставе. Прави акциони план хибридне наставе – дефинише SMART циљеве, кораке, ресурсе, рокове и евалуацију. Усклађује употребу технологије као посредника у креирању наставних садржаја. Овладава техникама, алатима и стратегијом у хибридном моделу наставе. Креира сопствени наставни материјал уз употребу одговарајућег ИКТ средства. Спроводи интеракцију на Мудл платформи.

 • 1. дан
  • Хибридни модел наставе – опште смернице
  • ПАУЗА
  • Примери модела хибридне наставе - радионица
  • Пауза
  • Процена удела и израда акционог плана за усклађен приступ непосредног рада у школи и онлајн настави
  • ПАУЗА
  • Креирање наставног материјала
  • ПАУЗА
  • Креирање наставног материјала - радионица
  • ПАУЗА
  • Мудл сервис – интеракција
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000,00 рсд. Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Чачак Биљана Ускоковић Брковић, Љиљана Иванковић 26 3.83
2 ЦСУ Чачак Биљана Ускоковић Брковић, Љиљана Иванковић 22 3.98

Укупно учесника: 48 | Просечна оцена: 3.91