Савремени веб алати у настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 730  

Да

Дата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд, datadidakta@gmail.com, 0603017839

Маја Милорадовић, datadidakta@gmail.com, 0116558564, 0603017884

Иван Цветковић, професор географије, ОШ ''Јован Аранђеловић''; Душан Ђорђевић, мастер биолог, ОШ "Јован Аранђеловић", Црвена Река

Иван Цветковић, професор географије, ОШ ''Јован Аранђеловић''; Душан Ђорђевић, мастер биолог, ОШ "Јован Аранђеловић", Црвена Река

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Јачање професионалних компетенција наставника у основним и средњим школама за коришћење савремених веб алата и платформи за учење приликом припреме и реализације наставе.

Стицање знања и вештина за осмишљавање и израду часова коришћењем савремених веб алата. Подстицање учесника семинара на коришћење савремених веб алата у настави.

-зна да изврши основне измене дигиталних наставних садржаја и сачува их, -уме да креира једноставне дигиталне материјале, -зна да креира нове дигиталне наставне садржаје комбиновањем више постојећих, -уме да креира дигиталне и мултимедијалне садржаје различитих формата, -примењује доступне дигиталне технологије (нпр. дигиталне уџбенике и електронске додатке) за стварање образовног окружења које подржава диференцирање и индивидуализацију наставе и учења, -зна да користи комплексне алате за измену, адаптацију и комбиновање мултимедијалних дигиталних садржаја ради њиховог прилагођавања индивидуалним потребама ученика, - зна да креира комплексније дигиталне садржаје на различитим платформама и прилагођава их потребама ученика.

  • 1. недеља
    • Веб свет
    • Веб алати
  • 2. недеља
    • Веб платформе

40

недеља: 2
бодова: 10

1500 динара по учеснику. У цену су урачунати трошкови ангажовања реализатора програма, припремљени материјали, упитници после семинара и праћење разултата наставника.