Увезивање и функционалност наставничке документације

Каталошки број програма: 750  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Сања Перовановић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак

Сања Перовановић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Оснаживање наставника у програмирању, планирању и извештавању заснованом на аналитичко-истраживачкој пракси и прописаној законској регулативи. Повезивање кључних докумената у школи.

Овладавање структуром школског програма, годишњег плана рада, оперативног плана, методичке припреме, евиденције о ученичким постигнућима (педагошка документација), портфолија наставника и извештаја о раду наставника и установе. Удео наставничке документације у школској документацији. Веза самовредновања, вредновања, развојног планирања и документације наставника. Повезаност различитих докумената у раду наставника. Анализа конкретних примера из праксе и размена добрих примера. Оснаживање стручних сарадника и директора/помоћника директора за педагошко-инструктивни надзор програмирања, планирања и извештавања у школи.

Наставници ће бити у стању да документацију воде у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе, област "Програмирање, планирање и извештавање". Наставници разумеју важност аналитичко-истраживачке праксе. Наставници програмирају рад и израђују школску и педагошку документацију у складу са важећим прописима. Наставници остварују сарадњу и повезују различита документа у свом раду. Стручни сарадници и директори/помоћници директора остварују педагошко-инструктивни надзор програмирања, планирања и извештавања у школи према прописаној законској регулативи.

 • 1. дан
  • 1. УВОДНА КРАТКА РАДИОНИЦА
  • 2. ШТА СЕ У КОМ ДОКУМЕНТУ НАЛАЗИ?
  • 3. ИЗРАДА РАЗЛИЧИТИХ ДОКУМЕНАТА У РАДИОНИЦАМА
  • 4. ЧЕК-ЛИСТА ЗА ЛИЧНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
  • 5. ИЗВЕШТАВАЊЕ
  • 6. Повезаност планирања и програмирања са наставним процесом

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000 рсд . Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Чачак Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 16 3.93
2 ЦСУ Чачак Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 22 3.69
3 ЦСУ Чачак Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 26 3.88
4 ОШ "Вук Караџић" Дољевац, Вука Караџића бр.6 Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 30 3.92
5 ОШ "Вук Караџић" Дољевац, Вука Караџића 6 Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 25 3.93
6 ЦСУ Чачак, Цара Душана бб, Чачак Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 22 3.91
7 ОШ "Јован Поповић" Сусек,, ул. Николе Тесле 73 Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 18 3.9
8 ОШ "Момчило Настасијевић", Горњи Милановац Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 27 3.88
9 ОШ "Таковски устанак" Таково Сања Перовановић, Данијела Ковачевић Микић 29 3.85

Укупно учесника: 215 | Просечна оцена: 3.88