Учимо брзо и лако, јер знамо како

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 770  

Да

Удружење грађана УченIQ, Нехруова 95/47, 11070 Београд, uceniqrs@gmail.com, 0691974128, 063342873

Тања Олеар Гојић, uceniqrs@gmail.com, 0114112131, 0691974128

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Мирјана Тишма, професор разредне наставе, ОШ "Драган Лукић"Београд и Менса Србије; Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић"

Мирјана Тишма, професор разредне наставе, ОШ "Драган Лукић"Београд и Менса Србије; Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање наставничких компетенција у области поучавања и учења кроз усвајање и примену различитих техника учења у раду са ученицима различитих способности.

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: - шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије, - неурофизиолошке карактеристике учења и памћења, - врсте, стилови, методе и стратегије учења, - технике памћења- мнемотехнике, - прилагођавање захтева потребама ученика. Обука полазника за: - препознавање стилова учења код ученика, - проналажење и употребу инструмената за помоћ при обуци о стратегијама учења, - обуку ученика и родитеља о техникама и стратегијама учења, - пружање додатне подршке деци.

Очекује се да ће полазници: - развити сензибилитет за склоност ученика према различитим стиловима учења, - бити обучени за ефикасније препознавање специфичности ученика у домену начина примања информација, - проширити сазнања о врстама, методама и стратегијама ефикасног учења и техникама памћења, - бити оснажени и мотивисани да подстичу ученике и родитеље на побољшање школског успеха, - бити обучени да на ученике пренесу знање о техникама учења како би ученици имали што боље резултате, - унапредити компетенције које се односе на активно учење и учење кроз игру.

 • 1. недеља
  • Врсте и стилови учења
 • 2. недеља
  • Методе и стратегије ефикасног учења
 • 3. недеља
  • Јачање природног памћења - Мнемоника и технике памћења - Мнемотехника
 • 4. недеља
  • Како помоћи ученику да оствари бољи школски успех
 • 5. недеља
  • Презентација и евалуација радова полазника и завршна евалуација обуке.

45

недеља: 5
бодова: 30

Цена по учеснику је 3000 динара Цена укључује: похађање семинара, хонорар за реализаторе и ауторе, вођење базе добрих примера праксе учесника семинара, трошкове пословања организатора, књиговодства, израде уверења, администрације, платформе и ппт-а.