ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

Каталошки број програма: 806  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Јелена Врањешевић, Доктор психолошких наук, Филозофски факултет у Београду; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

Марија Белензада, Мастер, Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образ; Неда Аврамов Ђилас , /, ПУ „Бошко Буха“ Инђија; Бојана Купусинац, Дипломирани педагог, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци ; Тијана Боговац, мастер педагог, Предшколска установа Чукарица; Јелена Селак , Специјалиста струковни васпитач, Предшколска установа ,,Полетарац“Оџаци ; Јелена Врањешевић, Доктор психолошких наук, Филозофски факултет у Београду; Светлана Радосављевић , , ПУ "Наше дете" Врање; Јелена Тришић Стајић, Дипломирани педагог, Предшколска усанова „11. Април“; Наташа Дражић, МА педагог, Предшколска установа „Јаре и Маре“; Наташа Стаменковић, , Предшколска установа „Наше дете“, Врање; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Александра Манић, Дипломирани педагог, ПУ „Дечји дани“, Београд; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Милица Ђорђевић, , МПНТР, Школска управа Крушевац; Наташа Радојевић, Дипломирани психолог, ПУ „11. април“; Биљана Којовић, Дипл. психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Снежана Булатовић, , Предшколска установа „Бамби“ Кула; Биљана Михајловић, Дипломирани психолог, ПУ ''Вукица Митровић'' Лесковац

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Креирање сигурног и подстицајног окружења у којем ће свако дете имати једнаке могућности за учење и развој компетенција важних за одрастање и живот, у којем ће дечја перспектива бити уважена, а деца бити активни учесници у сопственом развоју.

• Јачање компетенција васпитача за праведан приступ раном развоју, васпитању и образовању, који подразумева уважавање различитости, равноправност и активно учешће све деце; • Разумевање слојевитости дечијих идентитета, начина на који се ови слојеви сустичу и преплићу током живота и разумевање како њихово преплитање обликује искуства детета; • Развијање и јачање компетенција васпитача да примењују стратегије подршке социјалном и емоционалном учењу у раду са децом како би подстакли позитивне вршњачке односе у циљу промовисања уважавања различитости и сигурног окружења за учење и развој; • Развијање и јачање компетенција васпитача за партнерство са родитељима како би и они подржавали процес социјално-емоционалног учења деце.

Учесници ће: • бити оснажени да креирају окружење у коме се уважавају различитости, промовише равноправност и праведност и подстиче активно учешће деце; • боље разумети слојевитост дечијих идентитета, начина на који се они сустичу и преплићу током живота и како њихово преплитање обликује искуства детета; • унапредити знања и вештине везане за подршку социјално емоционалног развој деце и просоцијалног понашања; • унапредити знања и вештине везане за примену социјално емоционалног учења деце предшколског узраста кроз игру, животно практичне ситуације и планиране ситуације учења; • бити подстакнути да развијају стратегије у раду са родитељима везано за подршку развоју социјално емоционалних компетенција деце предшколског узраста.

 • 1. дан
  • УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ, РАВНОПРАВНОСТ И ПРАВЕДНОСТ – ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
  • пауза
  • УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ И РАЗВОЈ ИДЕНТИТЕТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
  • пауза
  • КРЕИРАЊЕ ОКРУЖЕЊА КОЈЕ ПРОМОВИШЕ РАЗЛИЧИТОСТ, РАВНОПРАВНОСТ И ПРАВЕДНОСТ У ВРТИЋУ
  • пауза
  • СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
 • 2. дан
  • СОЦИЈАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ КАО ПОДРШКА РАЗВОЈУ КОНСТРУКТИВНИХ ОДНОСА У ВРШЊАЧКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
  • пауза
  • ИНТЕГРАЦИЈА СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНОГ УЧЕЊА У СВАКОДНЕВНУ ПРАКСУ: ЖИВОТНО ПРАКТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ
  • пауза
  • ИНТЕГРАЦИЈА СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНОГ УЧЕЊА У СВАКОДНЕВНУ ПРАКСУ: ПЛАНИРАНЕ СИТУАЦИЈЕ УЧЕЊА
  • пауза
  • ВАСПИТАЧИ И РОДИТЕЉИ - НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗАДАТКУ

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 4.400,00 РСД са ПДВ-ом. У цену је урачунат хонорар тренера, организациони трошкови, радни материјали, стручни прилози у електронском формату и уверења за учеснике о завршеној обуци. У цену није урачунато освежење учесника током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ “Дечја радост“, вртић „Невен“; Млинска бб; Ћуприја Олга Лакићевић, Драгана Коруга 29 3.81

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.81