Како развити читалачку писменост

Каталошки број програма: 842  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Татјана Ђурић, ОШ „Васа Пелагић“, Падеж; Данијела Милосављевић Алексић, ОШ „Васа Пелагић“, Падеж и СШ „Свети Трифун“ са домом ученика, Александровац; Голуб Јашовић, Филозофски факултет, Косовска Митровица; Зоран Ђурић; Цица Бацић, ОШ „Жабаре“, Жабаре

Татјана Ђурић, ОШ „Васа Пелагић“, Падеж; Данијела Милосављевић Алексић, ОШ „Васа Пелагић“, Падеж и СШ „Свети Трифун“ са домом ученика, Александровац; Голуб Јашовић, Филозофски факултет, Косовска Митровица; Зоран Ђурић; Цица Бацић, ОШ „Жабаре“, Жабаре

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити компетенције наставника за развијање читалачке писмености код ученика применом метода активног учења.

• Проширивање знања наставника о значају развоја читалачке писмености и факторима који на то утичу. • Оснаживање за припремање и примену различитих активних метода и техника учења у раду са ученицима, за развој читалачке писмености. • Указивање на значај праћења образовних стандарда у области читања и разумевања прочитаног. • Оснаживање за примену хоризонталне и вертикалне корелације са другим наставним предметима. • Унапређивање начина размишљања наставника о значају креативнијег приступа обради књижевних дела.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан Значај, појам и дефиниције читалачке писмености као део функционалне писмености (105+15 мин пауза)Активне методе и технике за развој читалачке писмености (70 + 30 мин пауза) Примена образовних стандарда у припремању за час српског језика Примена хоризонталне и вертикалне корелације (45+15 мин пауза) Припрема за час са циљем развоја читалачке писмености

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац,Балканска 63/V Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 25 3.99
2 ОШ ''Мика Митровић'', Војводе Степе 4, Богатић Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 24 3.98
3 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/V Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 16 3.96
4 ОШ ''Свети Сава'' Браће Спасојевића бб, Трстеник Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 23 3.99
5 ЦСУ Крушевац Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 24 4
6 ОШ ''Вук Караџић'' , Кнеза Милоша 96, Ћуприја Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 26 3.93
7 ОШ '' Аца Алексић'' Александровац Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 29 4
8 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић 25 4
9 ОШ ''Иво Лола Рибар'' Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић 21 3.97

Укупно учесника: 213 | Просечна оцена: 3.98