„Значај дечије игре и материјала за игру“

Каталошки број програма: 884  

Не

Центар за неформално образовање Други корак, Црногорска 33, Нова Пазова, centar.drugikorak@gmail.com, 0653229588, 0631156025

Споменка Дивљан, sdradost@yahoo.com, 022322958, 0653229588

Споменка Дивљан, /, ПУ“Радост“, Нови Бановци; Душка Јекић, /, ПУ Радост, Нови Бановци

Споменка Дивљан, /, ПУ“Радост“, Нови Бановци; Јелена Радаковић, /, ПУ“Радост“, Нови Бановци; Душка Јекић, /, ПУ Радост, Нови Бановци; Марина Николић, /, ПУ''Радост'' Нови Бановци

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Оснаживање практичара у сагледавању и разумевању значаја игре за дете као јединственог чина у коме се активирају сви потенцијали детета.

Проширивање знања и искуства учесника обуке да умеју подржати игру кроз креирање физичке средине полуструктуираним и неструктуираним материјалима Разумевање улога практичара у развијању дечје игре Оснаживање учесника обуке у развијању различитих стратегија укључивања родитеља у дечју игру и заговарања њеног значаја Подстицање учесника на промишљање о сопственој пракси, сагледавања предности истраживачког приступа пракси и хоризонталном учењу Развијање компетенција за документовање и праћење дечје игре

Учесници обуке разликују игру од игре као метода Учесници умеју да у својој пракси организују дечју игру, одреде своју улогу и сагледају добробит детета Учесници обуке су савладали израду и припрему игровног материјала од полуструктуираних и неструктуираних материјала Учесници обуке су сазнали стратегије укључивања родитеља у дечју игру и умеју организовати сарадњу са родитељима на основу перспективе детета Учесници разумеју предности истраживачког приступа пракси и хоризонталног учења у оквиру теме Учесници обуке умеју да документују дечију игру и она је сврсисходна у смеру палнираних подршки дечијем развоју и учењу.

  • 1. дан
    • Дечја игра нема замем
    • Простор за игру као подршка добробити детета
    • Улога васпитача и родитеља у дечијој игри
    • Игровни материјал сада и овде

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 динара по учеснику нето. У цену су урачунати трошкови потрошног материјала, материјала за учеснике и хонорар водитеља програма. У цену нису урачунати путни трошкови и смештај за реализаторе и освежење током реализације програма, као ни ПДВ.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Сента, ПУ "Снежана" Споменка Дивљан, Јелена Радаковић 29 3.93
2 ПУ"Бошко Буха", Инђија, Душана Јерковића 17а Споменка Дивљан, Марина Николић 30 3.99
3 ПУ"Чика Јова Змај", Пирот, Војводе Степе, 15 Споменка Дивљан, Марина Николић 30 3.93
4 Димитровград Споменка Дивљан, Марина Николић 24 0

Укупно учесника: 113 | Просечна оцена: 2.96