Методички приступи за развијање „меких вештина“ (soft skills) и предузетничког начина размишљања код ученика

Каталошки број програма: 96  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац; Слађана Дамњановић, Професор српског језика и књижевности, Гимназија, Крушевац; Биљана Пршић, Дипл. филолог за енглески језик и књиж., Гимназија, Крушевац

Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац; Слађана Дамњановић, Професор српског језика и књижевности, Гимназија, Крушевац; Биљана Пршић, Дипл. филолог за енглески језик и књиж., Гимназија, Крушевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање стручних и методичких знања наставника за примену нових методолошких приступа за развијање меких вештина и предузетничког начина размишљања код ученика.

Оспособљавање наставника за примену техника и нових методолошких приступа у настави; Оспособљавање наставника да код ученика развијају предузимљивост и подстичу коришћење меких вештина (успешна комуникација, тимски рад, сарадња, решавање проблема, ефикасност, отпорност на стрес, креативност), као социјалних компетенција за решавања задатака и проблема у циљу примене стечених вештина за будућност.

По завршетку обуке наставник је у стању да: 1. користи нове технике и методолошке приступе у учионици, 2. развија код ђака успешну комуникацију и вештине презентовања 3. развија код ђака сарадничке и креативне односе у решавању проблема, 4. помаже ђацима да лакше савладају стресне ситуације које ново време немоновно доноси; 5. развија нове стратегије планирања и организације; 6. поспешује тимски рад и предузетнички начин размишљања код ученика.

 • 1. дан
  • Предузетништво, профил предузетника
  • Методологија приступа тренингу
  • Пауза за учеснике
  • Социјалне компетенције 1 - успешна комуникација, сарадња и отпорност на стрес
  • Пауза за учеснике
  • Социјалне компетенције 2 - ефикасност, планирање и организација и креативно решавање проблема
  • Пауза за учеснике
  • Примена тренинга меких вештина у учионици

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику цена је 2000 динара нето. Наручилац плаћа и путне трошкове од Крушевца до места реализације семинара. На терет наручиоца падају и припадајући порези и доприноси за уговор о ауторском хонорару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац Александра Филиповић, Слађана Дамњановић, Биљана Пршић 13 3.9
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Александра Филиповић, Слађана Дамњановић, Биљана Пршић 21 3.99
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Александра Филиповић, Слађана Дамњановић, Биљана Пршић 9 4

Укупно учесника: 43 | Просечна оцена: 3.96