Претрага програма
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1

Стручни библиотечко-информацони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику

Организатор: Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево
Област: библиотекарство
дана: 1
бодова: 8
2

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: библиотекарство
дана: 1
бодова: 8
3

Школска библиотека у веб окружењу

Организатор: Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду
Област: библиотекарство
дана: 2
бодова: 16
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: библиотекарство
дана: 1
бодова: 8
5

Мултисензорна библиотека – библиотека за све

Организатор: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Област: библиотекарство
дана: 1
бодова: 8
6

Пут књиге у школској библиотеци

Организатор: Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду
Област: библиотекарство
дана: 1
бодова: 8
7

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Организатор: Отворена просветна иницијатива
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
9

Наставним методама до безбедног ученика у саобраћају

Организатор: Tehnicka škola GSP
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
10

Нове улоге наставника у школи која учи – међународни стандарди и национални оквири

Организатор: Медицинска школа "Београд"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
11

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Организатор: ОШ "Стеван Сремац", Београд
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Организатор: Удружење за подршку васпитању и образовању "ОДСТАР" Шабац
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
13

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 24
16

Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Организатор: Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље Србије
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 23.5
17

Вршњачко насиље и шта са њим?

Организатор: Центар за младе "ФАКТА ЕДУКА"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
18

Вршњачко насиље – „Боље спречити...”

Организатор: Мрежа професионалаца Србије "СПОНЕ"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Организатор: Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
21

Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
22

Дечији цртеж – инструмент правилног раста, развоја и напредовања

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
23

Дискриминација у образовању – препознавање, поступање и заштита

Организатор: Удружење грађанки FemPlatz
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 14
24

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Организатор: Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 12
25

ЕТИКЕТИРАЊЕ КАО ОБЛИК ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У УЧИОНИЦИ

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
26

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
28

Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Организатор: Аутономни женски центар
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 12.25
29

Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности, кроз образовно-васпитни процес

Организатор: Образовање плус
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Организатор: Ужички центар за права детета
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
32

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Организатор: Центар Инвентива
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 17.25
33

Каријерно вођење и саветовање као механизам за спречавање осипања ученика

Организатор: Београдска отворена школа
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
34

Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука

Организатор: Београдска отворена школа
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
35

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Организатор: Fondacija Tempus
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
36

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Организатор: Fondacija Tempus
Област: васпитни рад
недеља: 5
бодова: 12
37

Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

Организатор: ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
38

Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Организатор: Београдска отворена школа
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
39

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењског старешине: шта, како и зашто?

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
40

Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
41

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
42

Напредовање ученика – резултат тимског рада

Организатор: Удружење "Едупроф"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
43

Насиље у школи – примети и пријави

Организатор: ОШ"Бранко Пешић"
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
44

Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања

Организатор: Центар за едукацију и социјално укључивање
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
45

Наставник као кључни фактор успешне наставе

Организатор: Удружење за подстицање дечијег развоја "Велики мали свет"
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 12.5
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Организатор: Институт за педагошка истраживања
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
47

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Организатор: Удружење прфесора информатике Србије
Област: васпитни рад
недеља: 4
бодова: 24
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Организатор: ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 24
49

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
50

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 14.6666666667
51

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

Организатор: ОШ ''Гаврило Принцип''
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

Организатор: ОШ Краљ Петар Први
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
53

Одељенски старешина у савременој школи

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 16.5
54

Основе медијске писмености у образовању

Организатор: Центар за едукацију и социјално укључивање
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
55

Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

Организатор: Заједница која учи "Сазнање"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
57

Подршка детету/ученику у кризним ситуацијама

Организатор: Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
58

Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља

Организатор: Имам идеју
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
недеља: 5
бодова: 24
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Организатор: Удружење "Центар за психолошку едукацију"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
61

Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе

Организатор: Школа за основно и средње образовање" Антон Скала"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
62

Права детета у образовању (допуна)

Организатор: Ужички центар за права детета
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Организатор: Osnovna skola Kralj Petar I
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Организатор: Отворена просветна иницијатива
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Организатор: Ужички центар за права детета
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Организатор: Мрежа професионалаца Србије "СПОНЕ"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
67

Превенција проблема понашања кроз оснаживање позитивног развоја ученика

Организатор: ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
68

Претпоставке успешне наставе

Организатор: Центар за примењену педагогију
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
69

Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних последица вршњачког насиља

Организатор: Tренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Организатор: Fondacija Tempus
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
71

Програм подршке одељењском старешини

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 12
72

Програм позитивног понашања у школи

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
73

Професионална оријентација на преласку у средњу школу

Организатор: Центар Инвентива
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 17
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Организатор: Удружење "Центар за психолошку едукацију"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
76

Развијање социјалних вештина у школи

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
77

РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОЈ УСТАНОВИ

Организатор: Оаза Сигурности
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
78

Рука помоћи и подршке

Организатор: Средња школе "22.октобар" Жабаљ
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
79

Свако дете је важно – подршка ромској деци за успешно школовање

Организатор: ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
80

СИДРО – прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи

Организатор: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
83

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Организатор: Удружење физичара ,,ОМЕГА" Ниш
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
85

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Организатор: Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 22
86

Унапређење емоционалних компетенција деце

Организатор: Психолошки центар за саветовање, едукацију и истраживање - СЕЛФ
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
87

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Организатор: Fondacija Tempus
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
88

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Организатор: Fondacija Tempus
Област: васпитни рад
недеља: 5
бодова: 18
89

УСМЕРАВАЊЕ ONLINE АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Организатор: Филозофски факултет у Нишу
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
90

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

Организатор: OŠ " Filip Filipović"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
92

Ја и други – вештине комуникације у процесу васпитања и образовања

Организатор: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 13
93

ЈЕДНОСТАВНО, ИЗВИЂАШТВО

Организатор: Tренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
94

Адекватност у комуникацији у образовно васпитном раду

Организатор: Центар за унапређење наставе "Абакус"
Област: васпитни рад
недеља: 3
бодова: 24
95

АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
97

Безбедност деце и младих на интернету

Организатор: NIT Solutions
Област: васпитни рад
недеља: 2
бодова: 13.8333333333
98

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
99

Вештина владања собом – асертивна комуникација

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
100

Вештина комуникације између ученика и наставника као предуслов напредовања ученика

Организатор: Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Организатор: Udruženje za decu, mlade i porodicu Majndful centar
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
102

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Организатор: Пета београдска гимназија
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
103

Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Организатор: Удружење "Центар за психолошку едукацију"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
105

Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима

Организатор: Образовање плус
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Организатор: Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 13.5
108

Изградња добрих односа као фактор превенције насиља у одељењу /групи

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Организатор: Удружење васпитача болничких група Србије
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
110

Интернет – примамљив и опасан

Организатор: Друштво наставника техничког образовања Србије
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
111

Интерперсонална медијација – превенција и решавање сукоба у колективу

Организатор: Центар за конструктивно решавање сукоба Србије
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 14
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
113

Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Организатор: Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
117

Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Организатор: Висока школа за пословну економију и предузетништво
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Организатор: Oсновна школа "Бранислав Нушић"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
119

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
120

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Организатор: Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
121

Ми и они други

Организатор: Група 484
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 24
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Организатор: Удружење за подршку васпитању и образовању "ОДСТАР" Шабац
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
123

Моје потребе су моја одговорност – асертивна комуникација

Организатор: ПУ "Полетарац"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Организатор: Удружење за подршку васпитању и образовању "ОДСТАР" Шабац
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
127

Ненасилна комуникација

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
128

Ненасилно алтернативно решавање конфликтних ситуација или сукоба кроз развој верштина комуникације и преговарања

Организатор: Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 15
129

Обука наставника за рад са проблематичним родитељима

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
130

ОСЕЋАТИ СЕ ДОБРО У СВОЈОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОЈ УЛОЗИ – СНАГЕ И РЕСУРСИ ЗА ВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ

Организатор: Удружење васпитача Војводине
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
131

Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију – базични

Организатор: Центар Инвентива
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 18
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
133

Педагошки саветодавни рад васпитача и стручних сарадника у функцији оснаживања сопствених капацитета

Организатор: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
134

Подршка образовно-васпитним установама за квалитетнију заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
135

Позитивна дисциплина у вртићу, школи и породици

Организатор: Удружење за подстицање дечијег развоја "Велики мали свет"
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 14.5
136

Превенција и инклузија кроз форум-театар

Организатор: ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
137

Превенција насиља и злостављања деце путем икт-а

Организатор: Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет"
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
138

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 12
139

Рад са тешким родитељима

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Организатор: Пета београдска гимназија
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Организатор: Отворена просветна иницијатива
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
142

Решавање проблема у школи медијацијом и конструктивном комуникацијом

Организатор: Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
143

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
недеља: 5
бодова: 24
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
148

Сви наши идентитети

Организатор: Центар за етику, право и примењену филозофију (ЦЕЛАП)
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 15.25
149

Стрес у школи – превазилажење, промена

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
151

У борби против насиља учествујемо сви - родитељи и ми

Организатор: Наставничко удружење - Љиг
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
152

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
155

Управљање професионалним стресом у функцији развоја вештина комуникације наставника и стручних сарадника

Организатор: Центар за унапређивање и заштиту психичког здравља
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
156

Управљање тимовима

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
недеља: 5
бодова: 24
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Организатор: Институт за педагошка истраживања
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Организатор: Удружење "Центар за психолошку едукацију"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
159

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Организатор: Удружење "Група МОСТ"
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
160

Форум театар као техника превазилажења предрасуда и стереотипа у раду са младима

Организатор: Дом ученика средње ПТТ школе
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
недеља: 5
бодова: 24
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Организатор: Друштво учитеља Крушевца
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
163

Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
164

Школа – добро место за рад: процена ризика и деловање против стреса на радном месту

Организатор: Синдикат образовања Србије
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
165

Школа – добро место за рад: радно-правни положај, права и обавезе запослених у образовању

Организатор: Синдикат образовања Србије
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
166

Школа – добро место за рад: Родна равноправност у образовању и разлози за акцију

Организатор: Синдикат образовања Србије
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
167

Школска медијација у мултиетничким и мултикултуралним срединама

Организатор: Нансен дијалог центар Србија
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 24
168

„Комуникација без насиља – добра размена”

Организатор: Предшколска установа "Раковица"
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
169

„КОМУНИКАЦИЈА – НАЈБОЉА ИНФОРМАЦИЈА” – развој комуникацијских компетенција у педагошкој пракси

Организатор: Visoka škola za komunikacije
Област: васпитни рад
дана: 2
бодова: 16
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Организатор: Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"
Област: васпитни рад
дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Организатор: Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"
Област: васпитни рад
дана: 3
бодова: 20
172

ПОСЕБНИ СПОРТИЋ – за школу и вртић

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
173

Oрганизација и реализација кућне наставе за ученике са здравственим проблемима

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
174

Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси

Организатор: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Организатор: Удружење "Група МОСТ"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
176

Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Организатор: Ресурсни центар "Знање"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 11.5
177

Инклузија по мери детета

Организатор: Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Организатор: Удружење "Група МОСТ"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
179

ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА И ИНФОРМАТИКЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИНКЛУЗИЈУ

Организатор: Природно-математички факултет
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
180

КАКО ПОБОЉШАТИ РУКОПИС

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
181

Лутка у настави и инклузивном процесу

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
182

НТЦ и рана музичка стимулација

Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
183

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
184

Практични приступи деци са аутизмом и АДХД

Организатор: Основна и средња школа "9.мај"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 13
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Организатор: ОШ "Милоје Павловић"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
186

Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју – активности по мери детета

Организатор: Ресурсни центар "Знање"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 14
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи- дисхармоничан развој код деце

Организатор: Помоћ породици
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
188

„Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”

Организатор: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 13
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Организатор: ОШ,,Антон Скала"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 8
190

Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњам у развоју

Организатор: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
191

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Организатор: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
192

Даровита деца и ученици у инклузивном образовању

Организатор: Ресурсни центар "Знање"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
193

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
194

Даровито дете у школи и шта са њим

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 15.75
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Организатор: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
196

Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима

Организатор: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
недеља: 4
бодова: 16
197

Индивидуални образовни план – корак у пракси

Организатор: Ресурсни центар "Знање"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
198

Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси?

Организатор: Центар за квалитетно образовање
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Организатор: Центар за образовање и професионални развој
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
200

Инклузија у пракси

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
201

ИОП и примери добре праксе у инклузији

Организатор: Основна школа за ученике са сметњама у развоју "Смех и суза"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
202

ИОП у предшколској установи и његова интегрисаност у план рада групе

Организатор: ПУ "БАМБИ"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
203

Кругови пријатеља – вршњачка подршка деци и младима са тешкоћама

Организатор: ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
204

Лични пратилац детета – опис посла и изазови у образовном систему

Организатор: Центар за развој потенцијала деце и младих '''Плеј''
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
205

Ментални статус адолесцената – образовно васпитни изазови и интервенције

Организатор: Центар за едукацију и саветовање - Драма центар Крушевац
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 9.41666666667
206

Неуропсихологија – дијагностика и добра пракса приступа деци/ученицима са сметњама у развоју и учењу

Организатор: Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
207

Отвори врата, сви смо исти – мислимо, осећамо, тако се понашамо

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
208

Партиципација у инклузији

Организатор: Педагошки факултет
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
209

Подршка у учењу ученицима са сметњама у развоју

Организатор: Ресурсни центар за специјалну едукацију
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
210

Рад са децом из маргинализовних група

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
211

Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 15.9666666667
212

Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

Организатор: ОШ "Жарко Зрењанин"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
213

Сарадња васпитно образовних установа и Центра за социјални рад у породично-правној заштити деце и ученика од свих облика дискриминације и етиологији поремећаја у понашању

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
214

Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице

Организатор: Центар за развој потенцијала деце и младих '''Плеј''
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

Организатор: OШ "Сава Јовановић Сирогојно"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 16
217

Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске станове

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
218

Час по мери детета

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
219

Школа за све – инклузивно образовање

Организатор: Ресурсни центар "Знање"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 2
бодова: 15
220

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
дана: 1
бодова: 8
221

Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета Историја

Организатор: Агенција за едукацију и маркетинг "Дуга"
Област: друштвене науке
дана: 1
бодова: 8
222

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ И КРЕАТИВНОСТ У НАСТАВИ ФИЛОЗОФИЈЕ

Организатор: Српско филозофско друштво
Област: друштвене науке
дана: 1
бодова: 8
223

Медијска писменост – како оспособити ученике да препознају манипулисање путем савремених и класичних медија

Организатор: Zaštita potrošača
Област: друштвене науке
дана: 1
бодова: 8
224

Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Организатор: Удружење за друштвену историју - Euroclio
Област: друштвене науке
дана: 2
бодова: 16
225

Нова историографска истраживања и настава историје. Методички приступ

Организатор: Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Област: друштвене науке
дана: 1
бодова: 8
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Организатор: Удружење за друштвену историју - Euroclio
Област: друштвене науке
дана: 2
бодова: 16
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Организатор: Новосадска новинарска школа
Област: друштвене науке
дана: 2
бодова: 9.5
228

МУЗЕЈ ШКОЛЕ У РЕДОВНОЈ И ИЗБОРНОЈ НАСТАВИ

Организатор: Основна школа „Старина Новак”
Област: друштвене науке
дана: 1
бодова: 8
229

Учити о Холокаусту

Организатор: Група 484
Област: друштвене науке
дана: 3
бодова: 24
230

Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: друштвене науке
дана: 2
бодова: 14.3333333333
231

Трговина људима (децом) – превенција и едукација

Организатор: АСТРА - Акција против трговине људима
Област: друштвене науке
дана: 2
бодова: 11.9
232

„Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице”

Организатор: Гимназија "Светозар Марковић"
Област: друштвене науке
дана: 1
бодова: 8
233

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: здравствено васпитање