Претрага програма
Каталошки број Програм Трајање
Каталошки број Програм Трајање
1

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Организатор: Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Област: друштвене науке
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
3

Хеуристичке методе у читању музичког дела

Организатор: Факултет музичке уметности
Област: уметности
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
11

Електронски системи учења

Организатор: Средња техничка школа
Област: информатика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
3 дана
12

Електронски тестови

Организатор: Средња техничка школа
Област: информатика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
20

Интерперсонална медијација – превенција и решавање сукоба у колективу

Организатор: Центар за конструктивно решавање сукоба Србије
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
3 дана
19

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
18

Комплексна метода у настави почетног читања и писања

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
22

Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод

Организатор: Монтесори друштво Србије
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
23

Више од игре - драмски метод и драмске технике у раду са децом

Организатор: Центар за драмски метод ИнДрама
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
24

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
25

Кад је лака геометрија и мерење прија

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: математика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
26

Савремени облици евалуације у настави хемије

Организатор: Природно-математички факултет
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
27

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
32

Читај између редова - учење за будућност

Организатор: Школски центар за савремено образовање
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
34

УНАПРЕЂИВАЊЕ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА УЧЕНИКА СА ОРТОГРАФСКОГ АСПЕКТА

Организатор: Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов" Вршац
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
35

''Индивидуализација кроз интегрисано учење''

Организатор: ПУ "БАМБИ"
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
36

ПРЕНОСИВЕ (ТРАНСВЕРЗАЛНЕ) ВЕШТИНЕ У ОБРАЗОВАЊУ – ЗА КОРАК ИСПРЕД

Организатор: Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов" Вршац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
37

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Организатор: Удружење "Центар за психолошку едукацију"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
39

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
40

''ИОП у предшколској установи и његова интегрисаност у план рада групе''

Организатор: ПУ "БАМБИ"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
41

У свету природе и друштва

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
43

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Организатор: Центар за драмски метод ИнДрама
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
44

„Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика“

Организатор: Краљевачко друштво учитеља
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
46

„Сингапурска математика – од проблема до решења“

Организатор: Краљевачко друштво учитеља
Област: математика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
47

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Организатор: Удружење "Центар за психолошку едукацију"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
48

Активно оријентисана настава математике

Организатор: Образовно креативни центар
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
5 недеља
50

Настава у облаку

Организатор: Образовно креативни центар
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
51

Породица и вртић- сарадња са породицом

Организатор: ПУ "БАМБИ"
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
52

Примена напредног Excel-a у образовању

Организатор: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
Област: информатика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
53

Форум театар као техника превазилажења предрасуда и стереотипа у раду са младима

Организатор: Дом ученика средње ПТТ школе
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
55

Веб портали за припрему и реализацију наставе

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 недеља
57

Добра припрема за час, успешан час

Организатор: Образовно креативни центар
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
5 недеља
58

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Организатор: Образовно креативни центар
Област: изборни и факултативни предмети
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
59

Интернет учионица

Организатор: Образовно креативни центар
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 недеља
60

Унапређивање сарадње са родитељима - родитељ као партнер и ресурс у образовно - васпитном процесу

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
61

Дечији цртеж и интеграција ликовних садржаја у функцији целокупног развоја детета

Организатор: ПУ "БАМБИ"
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
62

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Организатор: Удружење "Центар за психолошку едукацију"
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
63

Специјални поступци заваривања, наваривања и метализације прахом

Организатор: Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Област: стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
65

''Заједно у одрастању'' - сарадња са породицом

Организатор: ПУ "БАМБИ"
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
66

Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: друштвене науке
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
67

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
68

ВАСПИТАЊЕ ЗА ЗДРАВЉЕ

Организатор: Центар за образовање и едукацију "Хипократ 2012" Бујановац
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
70

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Организатор: Ужички центар за права детета
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
71

Стрес у школи - превазилажење, промена

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
72

Функционално повезивање спортске гимнастике као дела програма физичког васпитања и спортске гимнастике у оквиру школских спортских такмичења за ученице

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
74

Видео лекције - наставна средства савременог образовања

Организатор: Образовно креативни центар
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
75

ГРАЂАНСКИМ ВАСПИТАЊЕМ ГРАДИМО ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: изборни и факултативни предмети
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
76

Пажња као предуслов успешне наставе

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
77

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Организатор: Предшколска установа ,,Лептирић"
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
78

Игролико учење путем рачунара

Организатор: Образовно креативни центар
Област: изборни и факултативни предмети
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
79

Кућа пријатељства - породица у вртићу

Организатор: УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
80

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик–како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
81

Примена Моодле платформе за дигитализацију наставног процеса

Организатор: Висока техничка школа струковних студија
Област: информатика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
82

Сараднички троугао наставник, ученик, родитељ - интернет учионица

Организатор: Образовно креативни центар
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
83

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
84

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
85

Настава математике са употребом информационо комуникационих технологија

Организатор: Образовно креативни центар
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 недеља
86

Оцењивање у функцији развоја и учења

Организатор: Образовно креативни центар
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
5 недеља
87

Вештина комуникације између ученика и наставника као предуслов напредовања ученика

Организатор: Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Област: друштвене науке
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
88

Школска спортска гимнастика: усавршавање наставника за реализацију новог програма за олимпијски циклус

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
89

Тестови знања - водич за израду и примену

Организатор: Образовно креативни центар
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
5 недеља
90

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Организатор: Удружење "Центар за психолошку едукацију"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
92

Методе OUTDOOR наставе – учење у непосредном окружењу

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
95

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
96

Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: уметности
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
97

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењског старешине: шта, како и зашто?

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
98

Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
99

Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
101

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
103

Од лутке до знања

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
105

Имплементација Offica 365 у организацију рада школе и примена у настави

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: информатика
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
108

Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала

Организатор: Удружење физичара "Омега" Ниш
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
109

Подршка у учењу ученицима са сметњама у развоју

Организатор: Ресурсни центар за специјалну едукацију
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
110

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
111

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
112

Учитељи у свету линија, боја и облика

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: уметности
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
113

Интегрисана амбијентална настава

Организатор: Универзитет у Београду, Географски факултет
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
114

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
117

Од самовредновања до екстерног вредновања

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
121

Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Организатор: Ресурсни центар "Знање"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
123

Инклузија у пракси

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
124

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Организатор: Мрежа професионалаца Србије "СПОНЕ"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
125

Управљање професионалним стресом у функцији развоја вештина комуникације наставника и стручних сарадника

Организатор: Центар за унапређивање и заштиту психичког здравља
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
126

Могућности хибридне наставе у учењу енглеског језика

Организатор: Филозофски факултет у Нишу
Област: страни језик
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
127

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Организатор: ОШ "Стеван Сремац", Београд
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
128

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Организатор: Образовно креативни центар
Област: стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 недеља
130

Како до интерактивног софтвера у настави

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 недеља
131

Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
132

''Изговор без муке“ – сарадња васпитач-родитељ - логопед у функцији побољшања изговора гласова код деце

Организатор: ПУ "БАМБИ"
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
133

Дигитално кроз наставу и учење

Организатор: Школски центар за савремено образовање
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
134

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
135

Мобилни телефон у настави

Организатор: Образовно креативни центар
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 недеља
137

Oд открића до дефиниције-збирне и градивне именице

Организатор: Школски центар за савремено образовање
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
138

Активни системи безбедности – АБС/ЕСП/АСР, кочиони систем, кочиони цилиндар, серво, хидраулика, сензори, СБЦ, дијагностика

Организатор: Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Област: стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
139

Акутни и хронични поремећаји здравља деце. Развој aдекватних модела реаговања и превенција. Како поступати.

Организатор: Удружење "Центар за психолошку едукацију"
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
140

Проблемска настава природе и друштва

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
142

CAN комуникација на возилима Умрежавање, пренос података, арбитража, конфигурација, сигнали, дијагностика.

Организатор: Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Област: стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
143

Управљање дизел моторима ЕГР, протокомер, напајање и убризгавање горива, сензори и актуатори.

Организатор: Ferdinand Bilstein South East Europe doo
Област: стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
144

Како покренути позитивне промене код ученика

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
145

Интегративна настава у подстицајној средини за учење

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
146

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Организатор: Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
147

Програм подршке одељењском старешини

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
148

Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
149

Индикатори остварености права детета у образовnoм систему (разумевање и примена)

Организатор: Ужички центар за права детета
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
150

„Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада“

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
151

Култура говора у учионици и ваннаставним активностима

Организатор: Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Област: уметности
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
152

Пројектни задаци у настави страних језика

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: страни језик
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
153

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Организатор: Образовно креативни центар
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 недеља
154

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
155

Диференцирани приступ настави математике у основној школи

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар"
Област: математика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
156

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
157

ПрограмИграње - програмирање игре и играње програмирањем

Организатор: Образовно креативни центар
Област: информатика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 недеља
158

Да нам школа буде сигурна

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
160

Развијање социјалних вештина у школи

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
161

Практична примена вештина и метода учења у школама

Организатор: Учитељско друштво Лесковац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
163

„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ-развој читалачке мотивације“

Организатор: Краљевачко друштво учитеља
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
164

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Организатор: "Дата Дидакта"
Област: страни језик
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
165

Иновативне методе у настави Грађанског васпитања

Организатор: Учитељско друштво Ниш
Област: изборни и факултативни предмети
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
166

English in action

Организатор: "Дата Дидакта"
Област: страни језик
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
167

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Организатор: Удружење за друштвену историју - Euroclio
Област: друштвене науке
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
168

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
170

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
172

Подршка образовно-васпитним установама за квалитетнију заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
174

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Организатор: Славистичко друштво Србије
Област: страни језик
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
175

Настава модерне историје југоисточне Европе - оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Организатор: Удружење за друштвену историју - Euroclio
Област: друштвене науке
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
177

Примена општих стандарда постигнућа у планирању, реализацији и вредновању исхода наставе математике у средњој школи

Организатор: Образовно креативни центар
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 недеља
178

Са стресом је лако ако знаш како

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
179

Игром кроз граматику – врста и служба речи, анализа реченице

Организатор: Школски центар за савремено образовање
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
180

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
181

Стручни библиотечко-информацони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику

Организатор: Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево
Област: библиотекарство
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
182

Мало ја – мало ти – сарадничка брига о детету.

Организатор: ПУ "Полетарац"
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
184

Обука за наставу Грађанског васпитања

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: изборни и факултативни предмети
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
185

Гугл диск у школи

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
186

Графичко приказивање садржаја – пут ка структурисаном знању

Организатор: Школски центар за савремено образовање
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
187

Игре у настави

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
190

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
4 недеља
191

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
192

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
194

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Организатор: Школски центар за савремено образовање
Област: информатика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
195

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
2 дана
196

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Организатор: Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
197

Упоришне тачке у настави математике

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
198

ЕТИКЕТИРАЊЕ КАО ОБЛИК ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У УЧИОНИЦИ

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
200

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
201

Прва помоћ - Сачувајмо живот

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
203

Математика у малом…

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
204

Oрганизација и реализација кућне наставе за ученике са здравственим проблемима

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
205

Мултимедијa у настави и учењу у основној школи

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
207

Наставна секција из хемије

Организатор: СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
209

Програмирање је лако, научити га може свако

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
212

Примена мотивационих техника у настави

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
213

Сјај и беда симбиоза

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
214

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Организатор: Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
215

Дигитални атлас

Организатор: Образовно креативни центар
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 недеља
216

Тематски дан – наставник практичар и истраживач

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
217

Како мотивисати ученике 21.века?

Организатор: Удружење грађана "Образовни импулс"
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
218

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи- дисхармоничан развој код деце

Организатор: Помоћ породици
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
2 дана
219

Kahoot!-учење на длану, и нетачно је тачно

Организатор: Учитељско друштво Лесковац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
223

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
224

У борби против насиља учествујемо сви - родитељи и ми

Организатор: Наставничко удружење - Љиг
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
225

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА СА ИНСТРУМЕНТАЛНОМ НАСТАВОМ

Организатор: Факултет музичке уметности
Област: уметности
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
226

Основе веб дизајна- креативни начин за развој ученика

Организатор: Образовно креативни центар
Област: информатика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 недеља
227

ПЕДАГОШКИ АСПЕКТИ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА КЛАВИРСКИ ДУО

Организатор: Факултет музичке уметности
Област: уметности
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
228

Превенција насиља и злостављања деце путем икт

Организатор: Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
231

Програм позитивног понашања у школи

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
232

НАГРАДА И КАЗНА - ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
233

Емоционална интелигенција као фактор заштите и унапређења менталног здравља

Организатор: Удружење "Центар за психолошку едукацију"
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
234

Моје потребе су моја одговорност – асертивна комуникација

Организатор: ПУ "Полетарац"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
235

Израда електронског наставног материјала

Организатор: Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
236

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Организатор: Удружење физичара "Омега" Ниш
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
237

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно образовног процеса и сарадње

Организатор: Удружење "Центар за психолошку едукацију"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
239

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: информатика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
240

Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у средњим стручним школама

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
243

„ОТВОРЕНА УЧИОНИЦА“

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
244

Мотивација ученика у наставном процесу

Организатор: Учитељско друштво Ниш
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
247

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
248

Веб алатима до интерактивне наставе

Организатор: Образовно креативни центар
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
249

Међупредметне компетенције: корелација у настави српског и енглеског језика

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: друштвене науке
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
250

Алтернативни погон моторних возила

Организатор: Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Област: стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
251

Час по мери детета

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
252

Како лако до квалитетног учења

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
253

ИНФОРМАТИЧКЕ МРВИЦЕ

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
255

„Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: уметности
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
256

Програмски пакет LaTeX за припрему наставних материјала из математике

Организатор: Универзитет Метрополитан
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
257

Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
259

Асертивном комуникацијом до успеха

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
261

Боља сарадња - безбедније школско окружење

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
264

Одељенски старешина у савременој школи

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
3 дана
265

Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања

Организатор: Центар за едукацију и социјално укључивање
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
266

Музика уз помоћ рачунара

Организатор: Образовно креативни центар
Област: уметности
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
4 недеља
267

Репродуктивно здравље младих – шта добар наставник треба да зна

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
268

Радио- драма и одељењска приредба у разредној настави

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: уметности
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
269

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Организатор: Центар за образовање и професионални развој
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
270

Програмирање игрица у скречу

Организатор: Висока техничка школа струковних студија
Област: информатика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
271

Мобилни свет наставе

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: информатика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
272

Планирање и интеграција информационо-комуникационих технологија у образовну праксу – практични примери

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
273

Школа будућности-Microsoft програмима до савремене наставе

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: информатика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
275

Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања

Организатор: Факултет спорта и физичког васпитања
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
277

Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и уметности

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: уметности
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
280

Повезивањем знања до нових сазнања

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
281

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: информатика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
283

Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости приликом изучавања географских садржаја

Организатор: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
285

Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске станове

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
286

Кроз експеримент до знања

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
289

Лутка у јаслицама

Организатор: УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
290

Инклузија од теорије до праксе 2

Организатор: Центар за образовање и професионални развој
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
2 дана
291

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Организатор: Образовно креативни центар
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
292

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Организатор: Гимназија "Свети Сава"
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
3 дана
293

„Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста“- Примери добре праксе „Сензомоторни зид“

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
296

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Организатор: Центар за образовање и професионални развој
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
297

,,САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИˮ

Организатор: Филозофски факултет Ниш
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
298

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

Организатор: УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
299

Ручни рад у вртићима и школи- quilling(Филиграни од папира) техника у функцији подстицања креативности и концентрације код деце

Организатор: Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав
Област: уметности
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
303

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
304

Примена иновативних и интерактивних дидактичких стратегија у верској настави

Организатор: Учитељско друштво Неготин
Област: изборни и факултативни предмети
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
305

Вежбајмо сваки дан

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
306

Хумана школа - школа као животна заједница

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
5 недеља
307

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Организатор: Агенција за образовање "Марина и Јован"
Област: информатика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
308

„Ја могу-корак напред“-Музичке активности и визуелне картице у функцији подстицања развоја деце са сметњама у развоју

Организатор: Предшколска установа Звездара
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
2 дана
310

Како објективно проценити знање ученика?

Организатор: Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
312

Планирање и реализација наставних метода по фазама часа

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
318

TEAM – Together Everyone Achieves More

Организатор: "Дата Дидакта"
Област: страни језик
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
319

Семинар за диригенте - од традиционалног ка иновативном

Организатор: Српска хорска асоцијација
Област: уметности
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
321

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
322

Виртуелна туристичка агенција –практична обука за агенцијско пословање

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
323

Обука за примену теста ТИП-1

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
324

Како до успешне сарадње са родитељима

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
330

Учионица у облаку

Организатор: Средња техничка школа
Област: информатика
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
331

Задаци у настави математике и њихова улога у формирању математичког мишљења

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
332

Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: изборни и факултативни предмети
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
334

Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
335

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
336

Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
337

СИДРО – прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи

Организатор: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
338

Квизом до успешног завршног испита

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
341

Моја васпитна група је посебна (документовање дечјег развоја и напредовања у функцији програмирања рада васпитне групе)

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
342

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
3 дана
343

Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној школи

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: математика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
344

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
345

Искористи час

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
346

Дигитализација наставе физике

Организатор: Друштво физичара Ниш
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
347

Планирање наставе хемије - смернице за квалитетну наставу

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
349

Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
350

Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

Организатор: Заједница која учи "Сазнање"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
351

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
352

ИКТ као подршка саморегулисаном учењу

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
353

Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха

Организатор: Nacionalni savet Vlaha
Област: образовање и васпитање на језицима националних мањина
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
354

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
355

Самоевалуацијом до квалитне школе

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
356

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
357

Рад са тешким родитељима

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
358

Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици

Организатор: Основна школа "20. октобар"
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
359

"Примена модела активности у природи у савременој настави физичког и здравственог васпитања"

Организатор: Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
360

Функционалана знања – пут ка успеху

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
362

Примена GeoGebrе у настави математике у основним и средњим школама

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
363

Нове улоге наставника у школи која учи – међународни стандарди и национални оквири

Организатор: Медицинска школа "Београд"
Област: друштвене науке
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
364

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
365

Лидерство у образовању – Управљање образовним институцијама (део 1)

Организатор: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
366

Ка ефикаснијем учењу - примена елемената школског Монтесори програма у разредној настави

Организатор: Српска Монтесори асоцијација
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
367

„Дидактичке игрице за децу паметнице“

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
368

Методички приступ обради граматичких садржаја у млађим разредима путем интегративне наставе

Организатор: Образовно креативни центар
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
5 недеља
369

Системски приступ у сарадњи са родитељима

Организатор: Предшколска установа Милка Диманић
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
370

ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ –од сна до стварности

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
371

"Интеркултурализам у вртићу: ромски језик, обичаји и култура"

Организатор: Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов" Вршац
Област: изборни и факултативни предмети
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
372

Откривање региона кроз амбијентлну наставу

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
373

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
374

Пројектно оријентисана настава

Организатор: Institut za moderno obrazovanje
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
375

Квалитетна настава I - Социјални аспекти успешног поучавања и учења

Организатор: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
376

Како развити читалачку писменост

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
377

Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
379

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
381

Технике израде маске за обичајно обредне поворке- НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: изборни и факултативни предмети
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
382

Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије

Организатор: Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
2 дана
384

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Организатор: Агенција за образовање "Марина и Јован"
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
386

Савремени модели комуникације у настави

Организатор: Institut za moderno obrazovanje
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
387

Учење уз нове медије

Организатор: Предшколска установа Милка Диманић
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
388

Тематски дан Заједнички рад ( партнерство) наставника, ученика и родитеља - примена у пракси -

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
390

АМБИЈЕНТАЛНОМ НАСТАВОМ ДО ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА

Организатор: Друштво учитеља Крушевца
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
392

Како организовати рад у бироу за учење - стандарди рада и оцењивања у бироу за учење без обзира на профил

Организатор: Удружење наставника "М Форум" Ниш
Област: стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
395

Вредновање у физичком васпитању – модели оцењивања

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
399

Наставник - кључни фактор успешне наставе

Организатор: Основна школа са домом ученика"Добринка Богдановић"
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
400

Учење у пројектном приступу

Организатор: Предшколска установа Милка Диманић
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
401

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
403

Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење- рационално-емоционално бихејвиорални приступ

Организатор: Удружење за подстицање дечијег развоја "Велики мали свет"
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
3 дана
405

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
407

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Организатор: Школски центар за савремено образовање
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
408

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ДИЈАГНОСТИЦИ И ТЕРАПИЈИ АКТУЕЛНИХ БОЛЕСТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Организатор: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика ,,Свилајнац ,, у Свилајнцу
Област: стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
410

Вршњачко насиље и шта са њим?

Организатор: Центар за младе "ФАКТА ЕДУКА"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
412

Изградња добрих односа као фактор превенције насиља у одељењу /групи

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
413

Примена ИОПа у настави физичког васпитања

Организатор: Удружење педагога физичке културе Београда
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
414

То сам ја – нека се зна, различити облици извештавања родитеља о развоју и напредовању деце

Организатор: Предшколска установа Звездара
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
415

Претпоставке успешне наставе

Организатор: Центар за примењену педагогију
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
417

Вештина владања собом - асертивна комуникација

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
418

Основе медијске писмености у образовању

Организатор: Центар за едукацију и социјално укључивање
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
419

УСМЕРАВАЊЕ ONLINE АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Организатор: Филозофски факултет у Нишу
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
421

Учење српског правописа на даљину

Организатор: Средња техничка школа
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
5 недеља
422

Вртић као центар добре комуникације

Организатор: Удружење медицинских сестара предшколских установа подунавско-браничевског региона
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
423

Индивидуални образовни план - корак у пракси

Организатор: Ресурсни центар "Знање"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
425

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
426

Креативна математика-моделовање

Организатор: Школа за основно образовање одраслих
Област: математика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
427

Ка објективности посматрања

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
2 дана
428

Електронски портфолио наставника и ученика

Организатор: Отворена просветна иницијатива
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
430

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
431

"Учимо једни од других - хоризонтално учење"

Организатор: Удружење васпитача Војводине
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
432

Вођење Е-документације у предшколским установама

Организатор: Отворена просветна иницијатива
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
434

Рад са родитељима - едукативне радионице

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
435

Практично делатне активности у функцији интелектуалног развоја мале деце

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
436

НЛП у школи - комуникацијом до жељених исхода

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
438

Превенција и инклузија кроз форум-театар

Организатор: ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
439

Социјално неприхваћено дете-начини идентификације, узроци, последице

Организатор: Центар за развој потенцијала деце и младих '''Плеј''
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
440

Ненасилна комуникација

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
441

Стратегије решавања математичких задатака

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: математика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
442

Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе

Организатор: Школа за основно и средње образовање" Антон Скала"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
443

Пројектни модел наставе

Организатор: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
444

Праћење и документовање као подршка учешћу деце у програму

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
445

Програмирање наставних садржаја и наставног процеса

Организатор: "Педагошко друштво информатичара Србије" - Ниш
Област: информатика
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
3 недеља
447

Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: зашто и како

Организатор: Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
448

Управљање пројектима из области заштите животне средине

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: природне науке
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
449

Beyond English

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: страни језик
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
450

Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
451

Квалитетна настава II - Организациони аспекти успешног поучавања и учења

Организатор: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
452

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
453

Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном присутпу васпитања и образовања

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
2 дана
454

ИДИ ка знању!

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
457

Лидерство у образовању – Управљање образовним институцијама (део 2)

Организатор: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
463

''Разуми ме, подржи ме-упознај мој темперамент''

Организатор: Удружење васпитача Новог Сада
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
464

НАСТАВНИК КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ, КОМПЕТЕНТНИ И АУТОНОМНИ ПРАКТИЧАР

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
465

ОБРАДА ОБАВЕЗНЕ ШКОЛСКЕ ЛЕКТИРЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ( Развијање читалачке, говорне културе и комуникацијских вештина)

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
469

Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Организатор: Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Област: страни језик
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
470

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
471

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
472

КОНЦЕПТ ВИШЕСТРУКИХ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: страни језик
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
473

Дечија књижевност- подстицај развоја емоционалне стабилности и социјалних вештина деце

Организатор: Удружење за подстицање дечијег развоја "Велики мали свет"
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
474

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Организатор: Образовно креативни центар
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
4 недеља
475

До личне професионалне филозофије применом етике брижности

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
476

ИГРОМ ДО ПЛЕСА И ЗДРАВЉА

Организатор: Факултет спорта и физичког васпитања
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
477

АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
478

Квалитетна настава III - Когнитивни аспекти успешног поучавања и учења

Организатор: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
3 дана
479

ИНТЕРНЕТ И МИ У СИГУРНОЈ МРЕЖИ

Организатор: Агенција за образовање "Марина и Јован"
Област: информатика
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
5 недеља
480

Лични пратилац детета - опис посла и изазови у образовном систему

Организатор: Центар за развој потенцијала деце и младих '''Плеј''
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
481

Интерактивна графика у математици и сродним наукама

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
1 дана
482

Наставник као креатор климе у одељењу

Организатор: Институт за педагошка истраживања
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
484

Извођење наставе програмирања по принципу „корак по корак“ на примеру програмског језика Java

Организатор: Универзитет Метрополитан
Област: информатика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 недеља
485

Дечији цртеж-инструмент правилног раста, развоја и напредовања

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
486

Компас за учење и поучавање

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
487

Употреба напредних метода у реконструкцији саобраћајних незгода

Организатор: Висока техничка школа струковних студија Крагујевaц
Област: стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
488

Предузетништво- од идеје до реализације

Организатор: ОШ"Милутин и Драгиња Тодоровић"
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
489

"Ја полазим у школу - индивидуализација програма припреме детета за полазак у школу"

Организатор: Предшколска установа "Наша радост"
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
490

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Организатор: Друштво математичара Србије
Област: математика
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
491

Даровито дете у вртићу - препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: предшколско васпитање и образовање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
492

"На ком језику сањаш" - рад са билингвалним (двојезичним) дететом

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: српски језик и књижевност
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
1 дана
495

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
496

Физичко васпитање у функцији достизања образовних стандарда осталих наставних предмета у првом циклусу основног образовања

Организатор: Факултет спорта и физичког васпитања
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
499

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ-ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
500

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

Организатор: OŠ " Filip Filipović"
Област: васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
502

Часови разумевања и радости

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за комуникацију и сарадњу
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
503

КЛАВИРСКЕ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У НАШЕМ ДАНАШЊЕМ МУЗИЧКОМ ШКОЛСТВУ

Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије
Област: уметности
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
505

Зависност од коцкања и интернета ученика основних и средњих школа

Организатор: Удружење "Центар за васпитање и бригу о деци и омладини и превенцију зависности од коцке и интернета - Адијафора"
Област: здравствено васпитање
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
1 дана
506

Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: уметности
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
2 дана
510

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
511

МУЗИКОМ ДО ЗНАЊА

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: уметности
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
512

Кроз практичан рад до функционалног знања

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: општа питања наставе
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
513

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
2 дана
514

Народна игра - примена народне игре у образовно-васпитним установама

Организатор: Основна музичка школа "Петар Коњовић" Београд
Област: уметности
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
2 дана
515

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ ПРОБЛЕМСКЕ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: изборни и факултативни предмети
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
1 дана
517